Български именник

Обренка - значение, произход и имен ден

видоизменено от Обретен