Български именник

Пантелей - значение, произход и имен ден

грц. "всемилостив"