Български именник

Паруш - значение, произход и имен ден

(1) Старобългарко име, произлиза от името на хан Аспарух - български владетел и основател на Дунавска България;

(2) Съгласно "Ангеловия анализ", името Паруш произлиза от Боруш/Борис;

(3) Паруш е кратка форма на имената Парашкев, Параскева;

(4) Пар-о-уш - в превод от прабългарски (чувашки език), означава "каменна колона/стълб", около която се строи селище /концентричен принцип за изграждане на Аул/. Името е характерно за "Еркесия" - първата българска граница от Варна през Аетос до Кабиле.

Женската форма на името Паруш е Паруша.