Български именник

Пено - значение, произход и имен ден

видоизменено от Петър или Петко