Български именник

Пройно - значение, произход и имен ден

видоизменено от Продан