Български именник

Пресиян - значение, произход и имен ден

името е произлиза от народностно име п е р с и , така се е казвал и български владетел живял в периода 836-852 година.