Български именник

Пресияна - значение, произход и имен ден

женска форма на Пресиян, народностно име п е р с и , Пресиян се е казвал и български владетел живял в периода 836-852 година.