Български именник

Петра - значение, произход и имен ден

видоизменено от Петър - гр. "камък, скала"