Български именник

Въта - значение, произход и имен ден

далечно видоизменение от Бълко или от Васил