Български именник

Десислав - значение, произход и имен ден

старинно прабългарско име. Означава "да намира слава", "да постигне слава"