Български именник

Дечко - значение, произход и имен ден

видоизменено от Неделчо.