Български именник

Дойчин - значение, произход и имен ден

видоизменено от Радой