Български именник

Емануил - значение, произход и имен ден

Видоизменено от Мануил - старо библейско име означаващо "Бог е с нас".