Български именник

Сложни имена

От старобългарско и среднобългарско време са познати редица лични имена, съставени от две думи (два корена). Втората дума най-често е мир (в смисъл “свят” и “мир, спокойствие”) или слав, а по-рядко вой (в смисъл “войска”, “война”).

Примери: Алдомир, Беримир, Бранимир, Будамир, Витомир, Градимир, Добромир, Драгомир, Дружимир, Радомир, Станимир, Стрезимир, Тихомир, Хранимир, Чедомир, Берислав, Борислав, Бранислав, Владислав, Годеслав, Десислав, Добрислав, Мирослав, Радослав, Станислав, Беривой, Бративой, Радивой и др. В по-стара епоха завършекът “мир” е бил “мер” и е значел “голям, велик”.

Някои от тях са запазени в селищни имена (Алдомировци, Беримирци, Владиславци, Губислав, Доброславци, Мирославци, Радомир, Стрезимировци), други са възстановени от Възраждането насам, а има и новосъздадени (Венцислав, Красимир, Страшимир, Чудомир). Този вид имена се срещат – дори повече – и у другите славянски народи. Значението им е посочено в списъка.

Кликнете на буква за да намерите името, което търсите:
 1. А
 2. Б
 3. В
 4. Г
 5. Д
 6. Е
 7. Ж
 8. З
 9. И
 10. Й
 11. К
 12. Л
 13. М
 14. Н
 15. О
 16. П
 17. Р
 18. С
 19. Т
 20. У
 21. Ф
 22. Х
 23. Ц
 24. Ч
 25. Ш
 26. Щ
 27. Ъ
 28. Ю
 29. Я