Български именник

Условия за ползване

При посещаване или използване на сайта на Българските имена (http://www.imenata.com ), Вие приемате условията изложени по-долу. (АКО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОБВЪРЗВАТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЖЕТЕ ДА НЕ ПОСЕЩАВАТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА.)

Този уеб-сайт, както и цялото му съдържание, са обект на авторско право. Правата върху идеята, името, оформлението, графичните елементи и цялостния дизайн (с изкючение на репродукции и цитати, упоменати изрично), принадлежат на автора. При възникнали въпроси и предложения, използвайте нашия e-mail info@imenata.com . Използването на някой от споменатите елементи без негово съгласие е забранено!

Сайта на Българските имена (http://www.imenata.com) може да променя тези условия по всяко време и тези изменения влизат в сила незабавно след поставянето на променените условия на сайта. Вие приемате да преглеждате условията за ползване на този сайт периодично, за да сте осведомени за такива изменения и продължаването на Вашето посещаване и използване на сайта следва да се счита за окончателно приемане на изменените условия.

Можете да отпечатвате и зареждате част от материала от различните полета на сайта единствено за Ваши собствени нетърговски цели при положение, че приемате да не променяте или изтривате каквито и да е съобщения за авторско право или собственост от материалите. Не можете да поставяте каквито и да е клеветнически, обидни, сквернословни, заплашителни, ругателни, противоконкурентни, или незаконни материали.

Сайта на Българските имена (http://www.imenata.com) не одобрява и не носи отговорност за каквито и да е такива материали или произтичащата от това отговорност. Макар, Сайта на Българските имена (http://www.imenata.com) не контролира за такива материали, фирмата си запазва правото да прекратява достъпа за всеки потребител, който не приема тези условия.

Вие също предоставяте на Сайта на Българските имена (http://www.imenata.com) правото да използва Вашето име във връзка с предоставените материали и друга информация както и във връзка с всякакъв свързан с него рекламен, маркетингов и промоционен материал. Вие приемате, че няма да предявявате искания към Сайта на Българските имена (http://www.imenata.com) за всякакво набедено или действително посегателство или злоупотреба с правото на собственост във Вашите отношения със Сайта на Българските имена (http://www.imenata.com). Сайта на Българските имена (http://www.imenata.com) не прави каквито и да е постъпки за който и да е друг уеб сайт, който можете да посетите чрез този или който може да е свързан с този Сайт.

Когато се свържете с уеб сайт, който не е собственост на Българските имена (http://www.imenata.com), моля разберете, че това е независимо от Българските имена (http://www.imenata.com), и че Българските имена (http://www.imenata.com) не управлява съдържанието на този уеб сайт. Освен това, връзката към уеб сайт на Българските имена (http://www.imenata.com) не означава, че Българските имена (http://www.imenata.com) одобрява или поема някаква отговорност за съдържанието, или използването на такъв уеб сайт. Приемате да предпазвате, защитавате и пазите невинността на Българските имена (http://www.imenata.com), нейните длъжностни лица и доставчици на информация за услугата от и срещу всякакви загуби, разходи, щети и разноски, включително умерени адвокатски хонорари, произтичащи от нарушаването на тези условия (включително нехайно или престъпно поведение) от Вас или от друго лице имащо достъп до услугата.

Не изпращайте каквито и да е клеветнически, обидни, сквернословни, заплашителни, ругателни, противоконкурентни, или незаконни материали. Българските имена (http://www.imenata.com) не одобрява и не носи отговорност за каквито и да е такива материали или произтичащата от това отговорност. Макар че Българските имена (http://www.imenata.com) не контролира за такива материали, фирмата си запазва правото да прекратява достъпа за всеки потребител, който не приема тези указания.

Ако Ви е известен сайт, който е в нарушение на нашето авторско право или ако имате някакви въпроси или други забележки към тези ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, моля пишете на info\@imenata.com за незабавна помощ.