Български именник

Разнообразени имена

Освен чрез съкращаване, имената се разнообразяват и с различни наставки и вмъкнати съгласни, които обаче не променят основното име и не затъмняват неговото значение. Такива наставки са: ан, ен, ин, ой, ул, ун, уш и др. Ето някои примери за такива имена: Братан, Витан, Вишана, Вълкан, Вълкана, Железан, Живан, Живана, Златан, Китан, Милан, Радан;
Милен, Раден, Гълъбена, Здравена, Звездена, Лозена, Милена;
Ваклин, Велин, Владин, Вълчин, Галин, Галина, Дойчин, Драгин, Златин, Ралин;
Братой, Драгой, Лепой, Милой, Радой, Станой;
Видул, Ганул, Драгул, Радул, Станкул, Янкул, Янул;
Благун, Благуна, Галун, Галуна, Радун, Ладун, Спасуна;
Балуш, Балуша, Белуша, Гануш, Мануш, Маруша, Радуш;

Вмъкнатите съгласни най-често са “д” и “т”: Ванда, Вандо, Ванто, Венда, Вендо, Гендо, Гиндо, Гиндьо, Йондо, Йонто, Канда, Кандо, Кондо, Линда, Линдо, Цендо и др.

Има още няколко начина за видоизменяне и разнообразяване на имената, от едно основно име могат да се получат няколко десетки производни. Това е едно истинско богатство от народни имена, което заслужава да се поддържа и днес.

Кликнете на буква за да намерите името, което търсите:
 1. А
 2. Б
 3. В
 4. Г
 5. Д
 6. Е
 7. Ж
 8. З
 9. И
 10. Й
 11. К
 12. Л
 13. М
 14. Н
 15. О
 16. П
 17. Р
 18. С
 19. Т
 20. У
 21. Ф
 22. Х
 23. Ц
 24. Ч
 25. Ш
 26. Щ
 27. Ъ
 28. Ю
 29. Я