Български именник

Български имена започващи с буквата "В"

Вакла
Ваклин
Ваклина
Ваклуш
Ваклуша
Вакльо
Вакрил
Валентин
Валентина
Валери
Валерия
Валя
Вангел
Вангелина
Вангелия
Ванда
Вандо
Ванеса
Ванеса
Ванина
Ванушка
Ваньо
Ваня
Варадин
Варадина
Варалина
Варвара
Варда
Вардар
Вардара
Вардена
Вардьо
Вариния
Васил
Василен
Василена
Василий
Василина
Василиса
Василия
Василка
Васияна
Васка
Васко
Вачко
Ваяна
Вежен
Везенко
Везньо
Везьо
Вела
Велека
Велемир
Велемира
Велена
Велешко
Велиан
Велизар
Велизара
Велика
Велико
Велимир
Велимира
Велин
Велина
Велислав
Велислава
Величка
Величко
Велияна
Велка
Велко
Велмира
Велошин
Велуш
Велчо
Вельо
Велян
Веляна
Вена
Венда
Вендо
Венелин
Венелина
Венера
Венета
Венета
Венетко
Венец
Венецко
Венечко
Вениемин
Венка
Венко
Вено
Венцеслав
Венцеслава
Венци
Венцислав
Венцислава
Венчо
Веньо
Вера
Вера
Верадин
Верадина
Вергиния
Верджиния
Вержиния
Верко
Вероника
Веса
Весел
Весела
Веселин
Веселина
Веселия
веселка
Весеслава
Веска
Веско
Весо
Вивиан
Вивиан
Вивиана
Вида
Виделина
Виден
Виденка
Видин
Видул
Видьо
Виктор
Викторио
Виктория
Виктория
Вилиана
Вилианна
Вилин
Виличка
Вилиян
Вилияна
Вилхелм
Виляна
Виолета
Виолин
Виолин
Виолина
Виргиния
Вирджиния
Виржиния
Вита
Виталий
Витан
Витан
Витан
Витана
Витко
Вито
Витомир
Витомира
Виторио
Витьо
Вихра
Вихрен
Вихър
Вича
Вичка
Вичо
Виша
Вишан
Вишана
Вишеслав
Вишеслава
Вишко
Вишна
Вишньо
Вишня
Вишо
Влад
Влада
Владан
Влади
Владиан
Владиана
Владимир
Владимира
Владин
Владислав
Владислава
Владка
Владо
Владомир
Владослав
Владун
Влайка
Влайко
Влайо
Влайчо
Влая
Волен
Володя
Възкресия
Въкрил
Въла
Вълешко
Вълка
Вълкадин
Вълкан
Вълкана
Вълко
Въло
Вълчан
Вълчин
Вълчо
Въльо
Вълю
Върба
Върбан
Върбен
Върби
Върбина
Въта
Вътка
Вътко
Въто
Вътьо
Вяра

Добавяне на име

Ако не можете да намерите Вашето име в този сайт, забелязали сте неточности в значение на името Вяра или искате да добавите допълнителна информация, моля попълнете следните полета.