Български именник

Български имена започващи с буквата "В"

Вакла - от "вакъл", "с черни очи и вежди", "хубав"

Ваклин - от "вакъл", "с черни очи и вежди", "хубав"

Ваклина - от "вакъл", "с черни очи и вежди", "хубав"

Ваклуш - от "вакъл", "с черни очи и вежди", "хубав"

Ваклуша - от "вакъл", "с черни очи и вежди", "хубав"

Вакльо - от "вакъл", "с черни очи и вежди", "хубав"

Вакрил - разновидност на Ваклин

Валентин - здрав (oт латинскoтo valens). Според православния календар денят на Мчца Валентина е 10 февруари.

Валентина - женска форма на Валентин. Денят на Мчца Валентина е 10 февруари. Имен ден празнува на 14 февруари. Валентина от латински означава здрава, силна, могъща, способна.

Валери - лат. Valerius, родово име от valeo - "силен съм", здрав. Празнува на 21 януари.

Валерия - лат. Valerius, родово име от valeo - "силен съм", здрав. Празнува на 21 януари.

Валя -

Вангел - "благовест" грц.

Вангелина - "благовест" грц.

Вангелия - от гръцки, съкратено от "евангел"- благовестител. Имен ден на Благовещение

Ванда - видоизменено от Иван, Иванка

Вандо - видоизменено от Иван, Иванка

Ванеса - име измислено от писателя Джонатан Суифт (автора на "Пътешествията на Гъливер") за поемата му "Ванеса". Според някои името е съчетание от първите срички от името и фамилията на Естер Ванхомрик - жената която вдъхновила писателя. Ванеса е и името на вид пеперуда

Ванеса - Пеперуда

Ванина - от Иван/Иванина

Ванушка - разновидност на името иван

Ваньо - видоизменено от Иван. Имен ден празнуват на 07 Януари (Ивановден)

Ваня - видоизменено от Иван. Имен ден празнуват на 07 Януари (Ивановден).

Варадин - разновидност на Верадин, Верадина

Варадина - разновидност на Верадин, Верадина

Варалина - произлиза от Вара

Варвара -

Варда - "да я вардят, да се варди от зло" (така кръщавали деца, застрашени от смърт)

Вардар - "да е вечен като река Вардар"

Вардара - "да е вечен като река Вардар"

Вардена - "да я вардят, да се варди от зло" (така кръщавали деца, застрашени от смърт)

Вардьо - "да я вардят, да се варди от зло" (така кръщавали деца, застрашени от смърт)

Вариния - това име е носела съпругата на Спартак

Васил - Името е от гръцки произход и означава "царски". Имен ден празнуват на 01 Януари (Васильовден)

Василен - видоизменено от Веселин. Имен ден празнуват на 01 Януари (Васильовден).

Василена - Името е от гръцки произход βασιλιάς и означава цар, царски. Имен ден празнуват на 01 Януари (Васильовден)

Василий - името означава "царствен". Имен ден празнуват на 01 Януари (Васильовден).

Василина - Разновидност на Васила

Василиса - Празнува на 01 януари.

Василия - от Василий, "царствена"

Василка - Името е от гръцки произход и означава "царски". Имен ден празнуват на 01 Януари (Васильовден)

Васияна - От Васка и Яна

Васка - Празнува имен ден на 1 януари - Васильовден.

Васко - умалително на Васил

Вачко - От Иван, Ванчо

Ваяна - изваяна, красива

Вежен - от диал. "вежа", "веза" - "да е привързан към рода и близките си"

Везенко - от диал. "вежа", "веза" - "да е привързан към рода и близките си"

Везньо - от диал. "вежа", "веза" - "да е привързан към рода и близките си"

Везьо - от диал. "вежа", "веза" - "да е привързан към рода и близките си"

Вела - от старинното "велий" - "голям", "велик"

Велека - Име на река

Велемир - старинно име "да повелява в мир"

Велемира - старинно име "да повелява в мир"

Велена - Произлиза от името Велика и празнува своя имен ден на Великден.

Велешко - от старинното "велий" - "голям", "велик"

Велиан -

Велизар - Велик. От гръцки означава "стрела", но е древно тракийско име. Има легендарен римски пълководец (при император Юстиниан) на име Велизарий.

Велизара - Велика. Празнува на Великден.

Велика - "да бъде велик"

Велико - "да бъде велик"

Велимир - старинно име "да повелява в мир"

Велимира - старинно име "да повелява в мир"

Велин - от старинното "велий" - "голям", "велик"

Велина - от старинното "велий" - "голям", "велик". Женска форма на Велин, XV век. Имен ден празнува на Великден.

Велислав - старинно име "да има голяма слава"

Велислава - старинно име "да има голяма слава"

Величка - "да бъде велик"

Величко - "да бъде велик"

Велияна - съчетано от Велико и Яна - "да бъде велик". Празнува на Великден.

Велка -

Велко - от старинното "велий" - "голям", "велик"

Велмира -

Велошин - от старинното "велий" - "голям", "велик"

Велуш - от старинното "велий" - "голям", "велик"

Велчо - от старинното "велий" - "голям", "велик"

Вельо - от старинното "велий" - "голям", "велик"

Велян - от старинното "велий" - "голям", "велик"

Веляна - от старинното "велий" - "голям", "велик"

Вена - съкратено от Невена, Невен или от Венец, Венцеслав и др.

Венда - съкратено от Невена, Невен или от Венец, Венцеслав и др. Древнославянска богиня на любовта и домашното огнище.

Вендо - съкратено от Невена, Невен или от Венец, Венцеслав и др.

Венелин - от славянски произход, означава "венец". Имен ден празнуват на "Цветница" или произлиза от Венедикт (Бенедикт) от гр. "благословен" - празнува на 14 март

Венелина - от славянски произход, означава "венец". Имен ден празнуват на "Цветница". Други празнуват на 14 март.

Венера - Древноримска богиня на пролетта и градините родена в пяната на морските вълни на брега, по-късно отъждествявана с гръцката Афродита и почитана като богиня на красотата и любовта.

Венета - женска форма на Венелин - венец (славянски). Друго значение - рисунка на лозов лист върху корицата на книга. Имен ден празнуват на "Цветница"

Венета - венец

Венетко - от Венета

Венец - от "венец"

Венецко - от "венец"

Венечко - от "венец"

Вениемин - библейско име, син на Яков и Рахил

Венка - съкратено от Невена, Невен или от Венец, Венцеслав и др.

Венко - съкратено от Невена, Невен или от Венец, Венцеслав и др.

Вено - съкратено от Невена, Невен или от Венец, Венцеслав и др.

Венцеслав - "да бъде венец на славата"

Венцеслава - "да бъде венец на славата"

Венци - от "венец"

Венцислав - "да бъде венец на славата"

Венцислава - "да бъде венец на славата"

Венчо -

Веньо - съкратено от Невена, Невен или от Венец, Венцеслав и др.

Вера - от "вяра". лат. - "истина"

Вера - Истина

Верадин - "верен човек"

Верадина - "верен човек"

Вергиния - Вергиния (Verginia) е красиво плебейско момиче от 5 век пр.н.е. Дъщеря е на армейския офицер центурион Луций Вергиний и годеница на бившия народен трибун през 456 пр.н.е. Луций Ицилий. Случва се около 448/447 пр.н.е. Децемвирът Апий Клавдий Крас проявява интерес към Вергиния през 451 пр.н.е. Когато тя го отхвърля, Апий кара клиента си Марк Клавдий да твърди, че Вергиния е негова робиня и е подхвърлена при раждането ѝ на Луций Вергиний. Клавдий я отвлича по време, когато отива на училище. Обаче народът от Римския форум го спира и понеже Вергиний и Ицилий са хора с респект, го задължава да постави случая при децемвирите. Ицилий успява да заведе момичето в къщата на родителите ѝ и там да чака баща си, който не бил по това време в Рим. Вергиний се връща след два дена и Апий, който ръководи децемвирите, казал на Форума пред насъбралите се привърженици на Вергиний и Ицилий, че Вергиния наистина e робиня на Клавдий. Бащата помолил да поговори с дойката и дъщеря си насаме и Клавдий се съгласил. Тогава той убива с нож Вергиния, по негово мнение, за да ѝ спести поробването. Арестуват Вергиний и Ицилий, но привържениците им идват обратно и искат да нападнат ликторите и да унищожат техните Фасции. Следват бунтове срещу децемвирата и неговото разпадане. Управлението на децемвирите е смъкнато и Републиката отново възстановена. Започва отново нормалният магистрат (magistratus ordinarii). Апий се самоубива след скандала около Вергиния в затвора. Историята за Апий Клавдий, Вергиния и баща ѝ оттогава е предпочитана тема за трагедии. Ливий сравнява своя разказ с историята за изнасилването на Лукреция и смъкването на монархията през 509 пр.н.е

Верджиния - девица

Вержиния - непорочна, чиста, девица, девственица (от латински virginus).

Верко - от "вяра"

Вероника - истински образ (от латинското verus iconicus). Това е името на светицата, която изтрила лицето на Исус с кърпа и на нея (кърпата) се появил Неговият образ. Латинското наименование на цвете - великденче или вероника. Латинското наименование на цветето "великденче". Празнува на Цветница. По Католическия календар на светците има св. Вероника и тя празнува на 04 февруари.

Веса - съкратено от Весела, Весел

Весел - "да е весел и да весели близките си"

Весела - "да е весел и да весели близките си". Имен ден празнуват на 01 Януари (Васильовден.

Веселин - "да е весел и да весели близките си". Имен ден празнуват на 01 Януари (Васильовден).

Веселина - "да е весел и да весели близките си". Имен ден празнуват на 01 Януари (Васильовден).

Веселия - да весели хората около себе си

веселка - означава да е весела, щастлива. Празнува на 01 Януари (Васильовден)

Весеслава - съчетание от весел и славен - дава сила на човека който го носи да се справи с всичко което се изправи на пътя му.

Веска - съкратено от Весела, Весел

Веско - съкратено от Весела, Весел

Весо - съкратено от Весела, Весел

Вивиан - Празнува имен ден на 9 март.

Вивиан - Желание за живот

Вивиана - Вивиан е с латински произход и означава "жив", "живеещ". Празнува имен ден на 9 март.

Вида - "да бъде виден, бележит"

Виделина - Светлина, развиделяване

Виден - "да бъде виден, бележит"

Виденка - "да бъде виден, бележит"

Видин - "да бъде виден, бележит"

Видул - "да бъде виден, бележит"

Видьо - "да бъде виден, бележит"

Виктор - от латински "victor" - "победител". Понякога се прави сравнение с латинското "victim" - жертва. Виктор е също така календарен светия. Име имен ден на 18 април - великомъченик Виктор и на 11 ноември - великомъченици св. Мима, Виктор и Викентий.

Викторио - От грц. "победоносен"

Виктория - от латински "victoria" - "победа". Празнува на 11 ноември - св. Мина. Името "Виктория" празнува също и на 18 април.

Виктория - Победа

Вилиана - Имен ден празнува на Велик Ден

Вилианна -

Вилин -

Виличка -

Вилиян -

Вилияна - от Вили и Яна

Вилхелм - немско име

Виляна -

Виолета - от френското пролетно цвете "теменуга"; виолетово, лилаво, пурпурно; от лат. violet - виолетка (цвете)

Виолин -

Виолин - Музикален

Виолина - от струнен музикален инструмент (цигулка); от цветето теменужка

Виргиния - гръцко име - така са кръщавали новородените момичета на богаташите и бластниците. Означава девица, девственица и Дева Мария. Има имен ден на малка или голяма Богородица.

Вирджиния - vigrinia (virgin) - дева, девица, непорочна, девствена; производни на името: Виржиния, Виргиния, Верджиния, Вержиния, Вергиния

Виржиния - девица

Вита - съкратено от Витомир

Виталий -

Витан - съкратено от Витомир

Витан - живот

Витан - Според „Българския етимологичен речник“ етимологията на името Витан, от основа вит- в старобългарския глагол витати, гостоприемен съм, засвидетелстван в ръкопис от XV век, и наставка -а̀н, като в имената Драг-а̀н, Цвет-а̀н, Вълк-а̀н.

Витана - съкратено от Витомир

Витко - съкратено от Витомир

Вито - съкратено от Витомир

Витомир - старинно име "победител на света" (велик победител)

Витомира - велик победител

Виторио - Ит. (победител)

Витьо - съкратено от Витомир

Вихра - от вихър

Вихрен -

Вихър - силен, буен

Вича - съкратено от Велико, Величка

Вичка - съкратено от Велико, Величка

Вичо - съкратено от Велико, Величка

Виша - съкратено от Вишеслав

Вишан - съкратено от Вишеслав

Вишана - съкратено от Вишеслав

Вишеслав - старинно име "да има голяма слава"

Вишеслава - старинно име "да има голяма слава"

Вишко - съкратено от Вишеслав

Вишна - от дърво и плод "вишна"

Вишньо - от дърво и плод "вишна"

Вишня - от дърво и плод "вишна"

Вишо - съкратено от Вишеслав

Влад - съкратено от Владомир или Владослав

Влада - женска форма на Влад, Владо, съкратено от Владомира или Владослава

Владан - съкратено от Владимир или Владислав

Влади - съкратено от Владимир или Владислав

Владиан - от "владее"

Владиана - от Владимир и Ана(Анка)- може да празнува имен ден на 15.07. - княз Владимир и на 09.12 - св. Анна

Владимир - "да владее света" (от по-старо име Владимер, "велик владител")

Владимира - "да владее света" (от по-старо име Владимер, "велик владител"). Владимира празнува имен ден на 15 юли.

Владин - съкратено от Владимир или Владислав

Владислав - "да владее в слава", "да бъде славен владетел"

Владислава - "да владее в слава", "да бъде славен владетел"

Владка - съкратено от Владимир или Владислав

Владо - съкратено от Владимир или Владислав

Владомир - видоизменено от Владимир

Владослав - видоизменено от Владислав

Владун - съкратено от Владимир или Владислав

Влайка - "да бъде юначен", разновидност на Владо, Влада, Воин, Войо, Войко, Войно, Войка

Влайко - "да бъде юначен", разновидност на Владо, Влада, Воин, Войо, Войко, Войно, Войка

Влайо - "да бъде юначен", разновидност на Владо, Влада, Воин, Войо, Войко, Войно, Войка

Влайчо - "да бъде юначен", разновидност на Владо, Влада, Воин, Войо, Войко, Войно, Войка

Влая - "да бъде юначен", разновидност на Владо, Влада, Воин, Войо, Войко, Войно, Войка

Волен - "силна воля"

Володя -

Възкресия - по-силен, над всичко

Въкрил - разновидност на Ваклин

Въла - разновидност на Вълко

Вълешко - разновидност на Вълко

Вълка - заклинание против вълци, "да не му пакостят вълци"

Вълкадин - заклинание против вълци, "да не му пакостят вълци"

Вълкан - заклинание против вълци, "да не му пакостят вълци"

Вълкана - заклинание против вълци, "да не му пакостят вълци"

Вълко - старо "защитно" име още от езическо време. Името съдържа в себе си заклинание против вълци, "да не му пакостят вълци", "да не го нападат вълци"

Въло - разновидност на Вълко

Вълчан - заклинание против вълци, "да не му пакостят вълци"

Вълчин - заклинание против вълци, "да не му пакостят вълци"

Вълчо - заклинание против вълци, "да не му пакостят вълци"

Въльо - разновидност на Вълко

Вълю -

Върба - от дървото "върба" или от черковния празник Връбница.

Върбан - от дървото "върба" или от черковния празник Връбница.

Върбен - от дървото "върба" или от черковния празник Връбница.

Върби - от дървото "върба" или от черковния празник Връбница.

Върбина - от дървото "върба" или от черковния празник Връбница.

Въта - далечно видоизменение от Бълко или от Васил

Вътка - далечно видоизменение от Бълко или от Васил

Вътко - далечно видоизменение от Бълко или от Васил

Въто - далечно видоизменение от Бълко или от Васил

Вътьо - далечно видоизменение от Бълко или от Васил

Вяра - от "вяра". Една от трите сестри мъченици (Вяра, Надежда и Любов) и майка им София, умрели за вярата им в Христос.

Добавяне на име

Ако не можете да намерите Вашето име в този сайт, забелязали сте неточности в значение на името Вяра или искате да добавите допълнителна информация, моля попълнете следните полета.

Кликнете на буква за да намерите името, което търсите:
 1. А
 2. Б
 3. В
 4. Г
 5. Д
 6. Е
 7. Ж
 8. З
 9. И
 10. Й
 11. К
 12. Л
 13. М
 14. Н
 15. О
 16. П
 17. Р
 18. С
 19. Т
 20. У
 21. Ф
 22. Х
 23. Ц
 24. Ч
 25. Ш
 26. Щ
 27. Ъ
 28. Ю
 29. Я