Български именник

Велемир - значение, произход и имен ден

старинно име "да повелява в мир"