Български именник

Български имена започващи с буквата "Н"

Нада
сходно с Надка, което от своя страна е кратка форма на Надежда и Найда (XV век).
Надежда
1) да бъде надежда на семейството /за дълго очаквано дете/
2) от "н а д е ж д а" (превод на грц. Елпида "надежда")
Наделина
видоизменено от Надежда или Найда
Надка
сходно с Нада, което от своя страна е кратка форма на Надежда и Найда (XV век).
Надя
видоизменено от Нада, Надка, които от своя страна са кратка форма на Надежда и Найда (XV век).
Найда
видоизменено от Найден
Найден
"намерен" - от обичая да подхвърлят новородено дете. Та който го н а й д е (намери), да му придаде своето здраве и живот, да му промени домашната съдба, ако тя е лоша за децата в семейството)
Найдена
"намерен" - от обичая да подхвърлят новородено дете. Та който го н а й д е (намери), да му придаде своето здраве и живот, да му промени домашната съдба, ако тя е лоша за децата в семейството)
Найдо
видоизменено от Найден
Найко
видоизменено от Найден
Найчо
видоизменено от Найден
Нако
видоизменено от Найден или Атанас
Нана
видоизменено от Найден, от Атанас или Иван
Нане
Нане
Мъжко име
Нанка
видоизменено от Найден, от Атанас или Иван
Нанко
видоизменено от Найден, от Атанас или Иван
Нано
видоизменено от Найден, от Атанас или Иван
Нануш
видоизменено от Найден, от Атанас или Иван
Нанчо
видоизменено от Найден, от Атанас или Иван
Наньо
видоизменено от Найден, от Атанас или Иван
Наска
видоизменено от Атанаска
Наско
Празнува на 18 януари Атанасовден. Тогава свършва зимата.
Насо
видоизменено от Атанас. Имен ден празнуват на 18 Януари (Атанасовден).
Нася
видоизменено от Атанас. Имен ден празнуват на 18 Януари (Атанасовден).
Натали
френско име означава "родна". Натали празнува на 26 август - Мчци Адриан и Наталия
Наталина
Корена на името е латински и означава "преродена", но като се добави умалителното окончание "ина", се превежда като "потомка на родения".
Наталия
родна, рождена (от лат. natale). Име на календарна светица; проникнало у нас главно под сръбско и румънско влияние, а в по-ново време - под руско. Наталия празнува на 26 август - Мчци Адриан и Наталия
Наташа
Наум
евр. "утеха"
Наум
Утеха
Наца
видоизменено от Найден или Атанас
Нацо
видоизменено от Найден или Атанас
Начо
видоизменено от Найден или Атанас. Имен ден празнуват на 18 Януари (Атанасовден).
Невадка
от популярното през 90-те години шоу на Къци Вапцаров. По време на едно от шоутата бе показано кръщелното свидетелство на момиченце с това име
Невелина
от цветето невен и от "не вене","не вехне". Някои празнуват на Цветница, заради блатните кокичета, които се наричат Нивалини.
Невен
от цветето "невен"
Невена
от цветето "невен"
Невенко
от цветето "невен"
Невилин
Невка
от цветето "невен"
Невяна
от цветето "невен"
Нега
съкратено от изчезналото старинно име Негослав "който негува, обича славата"
Негина
съкратено от изчезналото старинно име Негослав "който негува, обича славата"
Негол
съкратено от изчезналото старинно име Негослав "който негува, обича славата"
Негул
съкратено от изчезналото старинно име Негослав "който негува, обича славата"
Негуш
съкратено от изчезналото старинно име Негослав "който негува, обича славата"
Неда
съкратено от Неделя, Недялко. Празнува имен ден на 7 юли - Св. Неделя.
Недан
съкратено от Неделя, Недялко
Неделин
името произлиза от славянски "неделя". Още от стари времена се е считало че хората родени в неделя (седмият ден в седмицата, в който се смята, че Бог си починал) са надарени с повече късмет от хората родени през който и да е от останалите дни в седмицата. Смята се, че името е най-често срещано в областа на Родопите.

Имен ден празнуват на 07 Юли (вмчца Неделя).
Неделина
женска форма на Неделин. Имен ден празнуват на 07 Юли (вмчца Неделя).
Неделка
от седмичния ден "н е д е л я" (превод на грц. Кириак "неделя")
Неделко
от седмичния ден "н е д е л я" (превод на грц. Кириак "неделя")
Неделчо
разновидност на Недялко. Имен ден на 7 юли св. вмчца Неделя.
Недельо
разновидност на Недялко
Неделя
от седмичния ден "н е д е л я" (превод на грц. Кириак "неделя")
Недина
името Недина изразява красотата и нежността на българската жена. Празнува се на Света Неделя.
Недислав
Смесено от Слави и Недко или видоизменено от Недялко
Недислава
Недка
умалително на Неда. Празнува на 7 юли и на Никулден.
Недко
съкратено от Неделя, Недялко. Празнува на Никулден
Недко
Произходът на това име е свързан със св. Неделя мъченица, носещите това име празнуват имен ден на 7 юли.
Недьо
съкратено от Неделя, Недялко
Недялка
от седмичния ден "неделя" (превод на грц. Кириак "неделя")
Недялко
от седмичния ден "неделя" (превод на грц. Кириак "неделя"). от руски "не делаеть",т.е. почивам си
Незабравка
Красиво планинско цвете. Празнува имен ден на Цветница.
Нейка
съкратено от Недялко
Нейко
съкратено от Недялко
Нейо
съкратено от Недялко
Нейчо
съкратено от Недялко
Некул
разновидност на Негол
Нела
Нели
съкратено от недялка. това име се е използва от скоро по-често се използва името нелина. Празнува на Кръстопоклонна неделя.
Нелин
от недялко
Нелина
любов
Нелина
Любов
Нелиян
Мъжка форма на Нели
Нелияна
Нелка
Нена
съкратено от Недялко
Ненка
съкратено от Недялко
Ненко
съкратено от Недялко
Нено
съкратено от Недялко
Ненчо
съкратено от Недялко
Нео
нов
Неомир
нео-нов (нов мир)
Неонила
Неофит
от гр. neofytos - "наскоро посаден, новопокръстен"; име на календарен светия
Нестор
мъдър
Нехтен
"нежелан, неискан" ("уж не го искаме, та да не ни го вземат")
Нехтена
"нежелан, неискан" ("уж не го искаме, та да не ни го вземат")
Нехтян
"нежелан, неискан" ("уж не го искаме, та да не ни го вземат")
Нехтяна
"нежелан, неискан" ("уж не го искаме, та да не ни го вземат")
Неца
съкратено от Неделчо
Нецо
съкратено от Неделчо
Нечо
съкратено от Неделчо
Неша
съкратено от Неделчо
Нешка
съкратено от Неделчо
Нешо
съкратено от Неделчо
Ниа
сходно по значение с Ния
Ника
съкратено от николина
Никита
победител
Никифор
от гръцки Nikeforos - "победоносец"
Нико
съкратено от Никола
Никоела
преобразувано от Николай, народо-победител
Никол
женска форма на Никола. Никол – Свързва се със Св. Николай. Има значение и на победитeл на народитe (от името на гръцката богиня на победата Nike (νίκη) и laos (λαός) - народ). Празнува имен ден на Никулден.
Никола
грц. "народопобедител". Празнува имен ден на Никулден.
Николай
грц. "народопобедител". Празнува имен ден на 6 декември - Никулден
Николая
от гръцката богиня Нике (победа). Разновидност на Никола, Николай
Николен
съкратено от Нико и Елена
Николета
преобразувано от Николай, народо-победител. Празнува имен ден на 6 декември - Никулден.
Николина
женска форма от Никола
Николинка
Никулина
женска форма от Никола
Нина
слав. "ныне", "сега" производно на Никола
Нино
съкратено от Никола
Нихриз
рядко срещано име, означава "разгласител", "известител", "oповестител"
Ничо
съкратено от Никола
Ния
кратка форма образувана от имената Стефания, Стания
Ния
Излъчващата красота и щастие
Ния
Венец
Нияна
Новак
"да поднови рода; да носи ново щастие"
Новко
"да поднови рода; да носи ново щастие"
Нойко
видоизменено от Новак, Новко или от библейското име Ной
Нойо
видоизменено от Новак, Новко или от библейското име Ной
Нойчо
видоизменено от Новак, Новко или от библейското име Ной
Нона
произволно видоизменение от Иван, Новак, Никола, Йоно или друго подобно име. Старо българско име, св. Нона е майка на св. Григорий Богослов в източноправославната религия.
Нонка
произволно видоизменение от Иван, Новак, Никола, Йоно или друго подобно име.
Нонко
произволно видоизменение от Иван, Новак, Никола, Йоно или друго подобно име.
Нончо
произволно видоизменение от Иван, Новак, Никола, Йоно или друго подобно име.
Ноньо
"да поднови рода; да носи ново щастие"
Ноньо
произволно видоизменение от Иван, Новак, Никола, Йоно или друго подобно име.
Нора
името е от арабски произход, "nor" - светлина.
Нури
Силен
Нуша
Няга
разновидност на Негол
Нягол
разновидност на Негол
Няголета
производно на Нягол
Нягул
разновидност на Негол
Нягула
разновидност на Негол

Добавяне на име

Ако не можете да намерите Вашето име в този сайт, забелязали сте неточности в значение на името Нягула или искате да добавите допълнителна информация, моля попълнете следните полета.