Български именник

Български имена започващи с буквата "Н"

Нада - сходно с Надка, което от своя страна е кратка форма на Надежда и Найда (XV век).

Надежда - 1) да бъде надежда на семейството /за дълго очаквано дете/
2) от "н а д е ж д а" (превод на грц. Елпида "надежда")

Наделина - видоизменено от Надежда или Найда

Надка - сходно с Нада, което от своя страна е кратка форма на Надежда и Найда (XV век).

Надя - видоизменено от Нада, Надка, които от своя страна са кратка форма на Надежда и Найда (XV век).

Найда - видоизменено от Найден

Найден - "намерен" - от обичая да подхвърлят новородено дете. Та който го н а й д е (намери), да му придаде своето здраве и живот, да му промени домашната съдба, ако тя е лоша за децата в семейството)

Найдена - "намерен" - от обичая да подхвърлят новородено дете. Та който го н а й д е (намери), да му придаде своето здраве и живот, да му промени домашната съдба, ако тя е лоша за децата в семейството)

Найдо - видоизменено от Найден

Найко - видоизменено от Найден

Найчо - видоизменено от Найден

Нако - видоизменено от Найден или Атанас

Нана - видоизменено от Найден, от Атанас или Иван

Нане -

Нане - Мъжко име

Нанка - видоизменено от Найден, от Атанас или Иван

Нанко - видоизменено от Найден, от Атанас или Иван

Нано - видоизменено от Найден, от Атанас или Иван

Нануш - видоизменено от Найден, от Атанас или Иван

Нанчо - видоизменено от Найден, от Атанас или Иван

Наньо - видоизменено от Найден, от Атанас или Иван

Наска - видоизменено от Атанаска

Наско - Празнува на 18 януари Атанасовден. Тогава свършва зимата.

Насо - видоизменено от Атанас. Имен ден празнуват на 18 Януари (Атанасовден).

Нася - видоизменено от Атанас. Имен ден празнуват на 18 Януари (Атанасовден).

Натали - френско име означава "родна". Натали празнува на 26 август - Мчци Адриан и Наталия

Наталина - Корена на името е латински и означава "преродена", но като се добави умалителното окончание "ина", се превежда като "потомка на родения".

Наталия - родна, рождена (от лат. natale). Име на календарна светица; проникнало у нас главно под сръбско и румънско влияние, а в по-ново време - под руско. Наталия празнува на 26 август - Мчци Адриан и Наталия

Наташа -

Наум - евр. "утеха"

Наум - Утеха

Наца - видоизменено от Найден или Атанас

Нацо - видоизменено от Найден или Атанас

Начо - видоизменено от Найден или Атанас. Имен ден празнуват на 18 Януари (Атанасовден).

Невадка - от популярното през 90-те години шоу на Къци Вапцаров. По време на едно от шоутата бе показано кръщелното свидетелство на момиченце с това име

Невелина - от цветето невен и от "не вене","не вехне". Някои празнуват на Цветница, заради блатните кокичета, които се наричат Нивалини.

Невен - от цветето "невен"

Невена - от цветето "невен"

Невенко - от цветето "невен"

Невилин -

Невка - от цветето "невен"

Невяна - от цветето "невен"

Нега - съкратено от изчезналото старинно име Негослав "който негува, обича славата"

Негина - съкратено от изчезналото старинно име Негослав "който негува, обича славата"

Негол - съкратено от изчезналото старинно име Негослав "който негува, обича славата"

Негул - съкратено от изчезналото старинно име Негослав "който негува, обича славата"

Негуш - съкратено от изчезналото старинно име Негослав "който негува, обича славата"

Неда - съкратено от Неделя, Недялко. Празнува имен ден на 7 юли - Св. Неделя.

Недан - съкратено от Неделя, Недялко

Неделин - името произлиза от славянски "неделя". Още от стари времена се е считало че хората родени в неделя (седмият ден в седмицата, в който се смята, че Бог си починал) са надарени с повече късмет от хората родени през който и да е от останалите дни в седмицата. Смята се, че името е най-често срещано в областа на Родопите.

Имен ден празнуват на 07 Юли (вмчца Неделя).

Неделина - женска форма на Неделин. Имен ден празнуват на 07 Юли (вмчца Неделя).

Неделка - от седмичния ден "н е д е л я" (превод на грц. Кириак "неделя")

Неделко - от седмичния ден "н е д е л я" (превод на грц. Кириак "неделя")

Неделчо - разновидност на Недялко. Имен ден на 7 юли св. вмчца Неделя.

Недельо - разновидност на Недялко

Неделя - от седмичния ден "н е д е л я" (превод на грц. Кириак "неделя")

Недина - името Недина изразява красотата и нежността на българската жена. Празнува се на Света Неделя.

Недислав - Смесено от Слави и Недко или видоизменено от Недялко

Недислава -

Недка - умалително на Неда. Празнува на 7 юли и на Никулден.

Недко - съкратено от Неделя, Недялко. Празнува на Никулден

Недко - Произходът на това име е свързан със св. Неделя мъченица, носещите това име празнуват имен ден на 7 юли.

Недьо - съкратено от Неделя, Недялко

Недялка - от седмичния ден "неделя" (превод на грц. Кириак "неделя")

Недялко - от седмичния ден "неделя" (превод на грц. Кириак "неделя"). от руски "не делаеть",т.е. почивам си

Незабравка - Красиво планинско цвете. Празнува имен ден на Цветница.

Нейка - съкратено от Недялко

Нейко - съкратено от Недялко

Нейо - съкратено от Недялко

Нейчо - съкратено от Недялко

Некул - разновидност на Негол

Нела -

Нели - съкратено от недялка. това име се е използва от скоро по-често се използва името нелина. Празнува на Кръстопоклонна неделя.

Нелин - от недялко

Нелина - любов

Нелина - Любов

Нелиян - Мъжка форма на Нели

Нелияна -

Нелка -

Нена - съкратено от Недялко

Ненка - съкратено от Недялко

Ненко - съкратено от Недялко

Нено - съкратено от Недялко

Ненчо - съкратено от Недялко

Нео - нов

Неомир - нео-нов (нов мир)

Неонила -

Неофит - от гр. neofytos - "наскоро посаден, новопокръстен"; име на календарен светия

Нестор - мъдър

Нехтен - "нежелан, неискан" ("уж не го искаме, та да не ни го вземат")

Нехтена - "нежелан, неискан" ("уж не го искаме, та да не ни го вземат")

Нехтян - "нежелан, неискан" ("уж не го искаме, та да не ни го вземат")

Нехтяна - "нежелан, неискан" ("уж не го искаме, та да не ни го вземат")

Неца - съкратено от Неделчо

Нецо - съкратено от Неделчо

Нечо - съкратено от Неделчо

Неша - съкратено от Неделчо

Нешка - съкратено от Неделчо

Нешо - съкратено от Неделчо

Ниа - сходно по значение с Ния

Ника - съкратено от николина

Никита - победител

Никифор - от гръцки Nikeforos - "победоносец"

Нико - съкратено от Никола

Никоела - преобразувано от Николай, народо-победител

Никол - женска форма на Никола. Никол – Свързва се със Св. Николай. Има значение и на победитeл на народитe (от името на гръцката богиня на победата Nike (νίκη) и laos (λαός) - народ). Празнува имен ден на Никулден.

Никола - грц. "народопобедител". Празнува имен ден на Никулден.

Николай - грц. "народопобедител". Празнува имен ден на 6 декември - Никулден

Николая - от гръцката богиня Нике (победа). Разновидност на Никола, Николай

Николен - съкратено от Нико и Елена

Николета - преобразувано от Николай, народо-победител. Празнува имен ден на 6 декември - Никулден.

Николина - женска форма от Никола

Николинка -

Никулина - женска форма от Никола

Нина - слав. "ныне", "сега" производно на Никола

Нино - съкратено от Никола

Нихриз - рядко срещано име, означава "разгласител", "известител", "oповестител"

Ничо - съкратено от Никола

Ния - кратка форма образувана от имената Стефания, Стания

Ния - Излъчващата красота и щастие

Ния - Венец

Нияна -

Новак - "да поднови рода; да носи ново щастие"

Новко - "да поднови рода; да носи ново щастие"

Нойко - видоизменено от Новак, Новко или от библейското име Ной

Нойо - видоизменено от Новак, Новко или от библейското име Ной

Нойчо - видоизменено от Новак, Новко или от библейското име Ной

Нона - произволно видоизменение от Иван, Новак, Никола, Йоно или друго подобно име. Старо българско име, св. Нона е майка на св. Григорий Богослов в източноправославната религия.

Нонка - произволно видоизменение от Иван, Новак, Никола, Йоно или друго подобно име.

Нонко - произволно видоизменение от Иван, Новак, Никола, Йоно или друго подобно име.

Нончо - произволно видоизменение от Иван, Новак, Никола, Йоно или друго подобно име.

Ноньо - "да поднови рода; да носи ново щастие"

Ноньо - произволно видоизменение от Иван, Новак, Никола, Йоно или друго подобно име.

Нора - името е от арабски произход, "nor" - светлина.

Нури - Силен

Нуша -

Няга - разновидност на Негол

Нягол - разновидност на Негол

Няголета - производно на Нягол

Нягул - разновидност на Негол

Нягула - разновидност на Негол

Добавяне на име

Ако не можете да намерите Вашето име в този сайт, забелязали сте неточности в значение на името Нягула или искате да добавите допълнителна информация, моля попълнете следните полета.

Кликнете на буква за да намерите името, което търсите:
 1. А
 2. Б
 3. В
 4. Г
 5. Д
 6. Е
 7. Ж
 8. З
 9. И
 10. Й
 11. К
 12. Л
 13. М
 14. Н
 15. О
 16. П
 17. Р
 18. С
 19. Т
 20. У
 21. Ф
 22. Х
 23. Ц
 24. Ч
 25. Ш
 26. Щ
 27. Ъ
 28. Ю
 29. Я