Български именник

Български имена започващи с буквата "Б"

Багра
от старинното б а г ъ р "цветен", "тъмночервен"
Багрил
от старинното б а г ъ р "цветен", "тъмночервен"
Багрьо
от старинното б а г ъ р "цветен", "тъмночервен"
Багрян
от старинното б а г ъ р "цветен", "тъмночервен"
Багряна
от старинното багър "цветен", "тъмночервен". Име, пожелание за физическо здраве и красота, име, наподобяващо ярко обагрено, пурпурночвервено цвете!
Байко
"да порасне, да стане б а й к о на по-млади братя и сестри" (батко)
Байло
произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Байно
"да порасне, да стане б а й к о на по-млади братя и сестри" (батко)
Байо
"да порасне, да стане б а й к о на по-млади братя и сестри" (батко)
Байчо
"да порасне, да стане б а й к о на по-млади братя и сестри" (батко)
Балан
произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Балаш
произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Балдьо
произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Балин
произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Балкан
силен, здрав, пламенен
Балко
произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Балуна
произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Балуш
произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Балуша
произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Балчо
произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Бальо
произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо
Бана
от старинното б а н "областен владетел"
Банка
от старинното б а н "областен владетел"
Банко
от старинното бан - "областен владетел"
Бано
от старинното б а н "областен владетел"
Банчо
от старинното б а н "областен владетел"
Баян
старо прабългарско име - големия брат на Хан Аспарух. Празнува имен ден на 28 март.
Беатрис
носеща щастие
Безцен
"за нас е скъпа, безценна"
Безцена
"за нас е скъпа, безценна"
Бела
от б я л , т.е. Хубав
Белан
от б я л , т.е. Хубав
Белана
от б я л , т.е. Хубав
Белатрикс
съзвездие
Белешко
от б я л , т.е. Хубав
Белин
от б я л , т.е. Хубав
Белинда
често срещтано име в латиноамерикански сериали
Белко
от б я л , т.е. Хубав
Белла
Белла
Красива
Белослава
да бъде красива и славна. Братовчедка на дъщерята на Калоян - виж едноименната книга на Фани Мутафова. Празнуват на 14 декември заедно със Снежана.
Белослава
Бяла слава
Белоцвета
Пожелателно име за фисическа красота, производно от прилагателното бел /бял и цвет "цвете".
Белошин
от б я л , т.е. Хубав
Белуда
от б я л , т.е. Хубав
Белуш
от б я л , т.е. Хубав
Белуша
от б я л , т.е. Хубав
Белчин
от б я л , т.е. Хубав
Белчо
от б я л , т.е. Хубав
Бельо
от б я л , т.е. Хубав
Бена
видоизменено от Любен, Хубен или от друго подобно име
Бендо
видоизменено от Любен, Хубен или от друго подобно име
Бенка
видоизменено от Любен, Хубен или от друго подобно име
Бенко
видоизменено от Любен, Хубен или от друго подобно име
Бено
видоизменено от Любен, Хубен или от друго подобно име
Бенчо
видоизменено от Любен, Хубен или от друго подобно име
Беньо
видоизменено от Любен, Хубен или от друго подобно име
Беня
видоизменено от Любен, Хубен или от друго подобно име
Беривой
старинно име "да събира войска"
Беривоя
старинно име "да събира войска"
Берислав
старинно име "да печели слава"
Берислава
старинно име "да печели слава"
Берк
Власт
Берко
съкратено от Беривой или от Берислав
Берна
Беро
съкратено от Беривой или от Берислав
Берчо
съкратено от Беривой или от Берислав
Бетина
Бетина - форма на Бети. Бети - кратка форма на Елизабета (Елисавета). Елизабета - клетвата на Бог (elisheba) - от иврит. Празнуват имен ден на 05 септември - Св. пророк Захарий и Св. праведна Елисавета. В италианския език името Бетина означава "Благословен", а в гръцкия означава "Клетва на Бог" и др. Името произхожда от Италия, но го признават и с гръцкия произход.
Бианка
"Бяла" (от италиански)
Бижа
съкратено от Дабижа "да бъде жив, да живее"
Бижо
съкратено от Дабижа "да бъде жив, да живее"
Билина
от б и л к а , б и л е "лековита трева"
Билка
от б и л к а , б и л е "лековита трева"
Билко
от б и л к а , б и л е "лековита трева"
Билчо
от б и л к а , б и л е "лековита трева"
Билян
от б и л к а , б и л е "лековита трева"
Биляна
от билка, биле "лековита трева" Биляна е българско име. Има няколко възможни значения, най-разпространеното сред които е „билка, лековита трева“, поради което в литературата се застъпва, че носителките на името празнуват именния си ден на Цветница (неделята преди Великден). За това значение на името „Биляна“ има доказателства и в народното творчество — „Биляна от билките сторена / на билките кръстена“. Друга интерпретация за етимологията на името „Биляна“ идва от глагола „съм“ в старобългарския език и означава „такава, която ще я бъде“. С оглед на това името се е давало на момиче, родено в семейство, което дълго не е можело да има дете, или в което няколко деца са починали, за да може да е „държеливо“ детето. Според речника за произхода на думите в българския език името "Биляна" е свързано със старобългарския глагол "билясвам", което означава "уручасвам". Оттам вече е "облагородено" значението на "биле"-то като лековита трева. Може да се наложи изводът следователно, че имен ден жените с името "БИЛЯНА" празнуват на Еньовден - 24 юни. Някои празнуват и на Цветница
Бинка
съкратено от Събина, Събин, Гълъбина, Гълъбин или друго подобно име
Бинко
съкратено от Събина, Събин, Гълъбина, Гълъбин или друго подобно име
Биньо
съкратено от Събина, Събин, Гълъбина, Гълъбин или друго подобно име
Биса
от "бисер"
Бисер
от "бисер"
Бисера
от "бисер"
Бисо
от "бисер"
Бистра
от "бистър", което значи и "бърз". Празнува на 24 декември.
Бистрьо
от "бистър", което значи и "бърз"
Бияна
римска митология - в превод - бялата кралица
Блага
от "благ", т.е. Кротък, мил, добър, а на някои места е превод на грц. Вангел, Вангелина
Благана
от "благ", т.е. Кротък, мил, добър, а на някои места е превод на грц. Вангел, Вангелина
Благатка
от "благ", т.е. Кротък, мил, добър, а на някои места е превод на грц. Вангел, Вангелина
Благо
от "благ", т.е. Кротък, мил, добър, а на някои места е превод на грц. Вангел, Вангелина
Благовест
Благовеста
носи добри, благи вести. Символ на доброто начало.
Благой
от "благ", т.е. Кротък, мил, добър, а на някои места е превод на грц. Вангел, Вангелина
Благойчо
умалително на Благой
Благомила
Благомир
"да е услада на света"
Благомира
"да е услада на света"
Благородна
Да прави добро на хората, да проявява благородство
Благоя
благ
Благун
от "благ", т.е. Кротък, мил, добър, а на някои места е превод на грц. Вангел, Вангелина
Благуна
от "благ", т.е. Кротък, мил, добър, а на някои места е превод на грц. Вангел, Вангелина
Блажо
от "благ", т.е. Кротък, мил, добър, а на някои места е превод на грц. Вангел, Вангелина
Блеско
от "бляскав", диал. "блъскав"
Блъско
от "бляскав", диал. "блъскав"
Бляско
от "бляскав", диал. "блъскав"
Бобан
на галено от Боби
Богдалина
дар от Бог
Богдан
"дарен от Бог"
Богдана
"дарен от Бог"
Богодара
дарена от Бога
Богой
от Богоявление
Боголюб
Имен ден празнуват на 06 Януари (Йордановден).
Боголюба
Имен ден празнуват на 06 Януари (Йордановден).
Богомил
"мил на Бог". Празнува на Богоявление - 6 януари.
Богомила
"мил на Бог"
Богор
съкратена форма на изчезналото вече име Богорад - "който да бъде радостен на бога"
Богорис
много близка форма на Борис. Имен ден празнуват на 02 Май (Св. цар Борис-Михаил).
Богослав
слаби бога
Богослов
изучен в божието слово и учение
Богоя
от Богоявление
Богоявлена
Божан
"божи човек"
Божана
"божи човек"
Божанка
божи дар
Божена
Божи човек
Божидар
"дар от Бог". Празнува имен ден на 6 януари (Богоявление) или на Тодоровден.
Божидара
"дар от Бог". Празнува имен ден на 6 януари (Богоявление) или на Тодоровден
Божидара
Дар от Бог, женска форма на Божидар
Божил
"божи човек"
Божин
"божи човек"
Божиния
Божко
"божи човек"
Божур
от цветето "божур"
Божура
от цветето "божур"
Божурка
от цветето "божур"
Бойдьо
от б о я с е : "да се боят от него" , "да бъде силен и властен"
Бойка
от б о я с е : "да се боят от него" , "да бъде силен и властен"
Бойкан
от б о я с е : "да се боят от него" , "да бъде силен и властен"
Бойко
от б о я с е : "да се боят от него" , "да бъде силен и властен"
Бойкуш
от б о я с е : "да се боят от него" , "да бъде силен и властен"
Бойно
от б о я с е : "да се боят от него" , "да бъде силен и властен"
Бойо
от б о я с е : "да се боят от него" , "да бъде силен и властен"
Бойчин
от б о я с е : "да се боят от него" , "да бъде силен и властен"
Бойчо
от боя с е : "да се боят от него" , "да бъде силен и властен"
Болеслав
старинно име "да има по-голяма слава (от баща си)"
Болеслава
старинно име "да има по-голяма слава (от баща си)"
Бона
съкратено от Боян или от Богдан
Бонка
съкратено от Боян или от Богдан
Бончо
съкратено от Боян или от Богдан
Боньо
съкратено от Боян или от Богдан
Боню
Бора
"да е строен и вечно зелен като бор"
Борак
"да е строен и вечно зелен като бор"
Борана
"да е строен и вечно зелен като бор"
Бориана
Борил
цар Борил
Боримир
старинно име "да се бори за мир". старобългарско име, което означава борбен, но в същото време и миролюбив. от дървото бор - висок, силен и здрав
Боримира
старинно име "да се бори за мир"
Борис
1) първобългарско историческо име от XV век, съкратено от Борислав (да бъде славен в бой, борба).
2) алтернативни тълкувания: вълк (от тюркското bjori), тигър (от алтайското bars) или нисък (от монголското bogoris). Сред прабългарите името е познато в две форми - Борис и Богорис. To е регистрирано за пъpви път при княз Борис-Михаил (852-889), но дългo вpеме се среща изключително рядко (глaвнo пpи cпоменаването на Св. княз Борис в църковните служби) и "възкръсва" края на XVIII в., след раждането на престолонаследника, бъдещия цар Борис III.

Името Борис дължи световната си извecтнocт на руските славяни. Борис се е казвал един от синовете на великия княз Владимир I (980-1015 г), при когото става покръстването на Киевска Рус (988-989 г). Според руските летописи този Борис и неговият брат Глеб са деца на Владимир I от една българка, за която обаче не са запазени никакви други данни. През 1015 г. Борис и Глеб са убити от доведения си брат Святополк, който узурпирал престола. Малко по-късно тe биват канонизирани и са и до днес най-почитаните местни светци сред украинци, руснаци и белоруси. От Киевска Рус името Борис започва да се прехвърля в съседни страни - унгарския принц Борис (1112-1155 г), например, e син на маджарския крал от брака му с дъщерятa на киевския княз Владимир II Мономах. За един сравнително дълъг период Борисовци се срещат преди всичко в дворцовите и благородническите среди, по-късно обаче, чрез колонизацията на Кавказ, Сибир и Далечния Изток и по-късните емиграционни вълни името се настанява в цяла Северна Азия и достига Западна Европа, двете Америки и Австралия. Името се среща най-често в България, Македония и Сърбия.
Източник: omda.bg

Имен ден празнуват на 02 Май (Св. цар Борис-Михаил).
Борислав
старинно име "който се бори за слава". В България името е възобновено от Иван Вазов в едноименната драма. Борислав има имен ден на 2 май. Българска православна църква чества деня на Св. цар Борис, покръстител на българите.
Борислава
старинно име "който се бори за слава". В България името е възобновено от Иван Вазов в едноименната драма. Борислава има имен ден на 2 май. Българска православна църква чества деня на Св. цар Борис, покръстител на българите.
Борка
"да е строен и вечно зелен като бор"
Боро
"да е строен и вечно зелен като бор"
Боруш
"да е строен и вечно зелен като бор"
Борчо
"да е строен и вечно зелен като бор"
Борян
"да е строен и вечно зелен като бор"
Боряна
"да е строен и вечно зелен като бор". от Борис, от Борислав: "славен в боя" - име от старобългарски произход. Празнува на 2 май. Или - разновидност на Бояна името има имен ден на 6 януари - Богоявление
Босил
от цветето "босилек"
Босилка
от цветето "босилек"
Босилко
от цветето "босилек"
Босимира
Ботьо
видоизменено от Богдан и Боян
Бочо
старо българско име
Боян
старинно име от прабългарски произход "богат", преосмислено покрай Бойо, Бойка, Бойчо. Според църковния календар на българската православна църква Боян празнува имен ден на 28 март (Св. мчк Енравот–Боян, княз Български)
Бояна
старинно име от прабългарски произход "богат", преосмислено покрай Бойо, Бойка, Бойчо. Бояна има имен ден на 28 март - Св. мъченик Боян–Енравота, княз Български.
Боянка
старинно име от прабългарски произход "богат", преосмислено покрай Бойо, Бойка, Бойчо
Брадул
"да бъде брат, да братува с хората"
Брайан
силен, благороден
Брайко
"да живее с братя и сестри, да му казват "байно" (брате мой)
Брайно
"да живее с братя и сестри, да му казват "байно" (брате мой)
Брайо
"да живее с братя и сестри, да му казват "байно" (брате мой)
Брайчо
"да живее с братя и сестри, да му казват "байно" (брате мой)
Бранимир
"да брани мира"
Бранимир
Значението на името Бранимир е "да брани мира", "защитник на света".
Бранимир
Да брани, защитава и съхранява мира
Бранимира
"да брани мира"
Бранислав
"да брани славата"
Бранислава
"да брани славата"
Бранко
съкратено от Бранимир или от Бранислав
Бранчо
съкратено от Бранимир или от Бранислав
Браньо
съкратено от Бранимир или от Бранислав
Братан
"да бъде брат, да братува с хората"
Братен
"да бъде брат, да братува с хората"
Братенко
"да бъде брат, да братува с хората"
Бративой
старинно име "да воюва за братята си"
Братил
"да бъде брат, да братува с хората"
Братимир
"да живее в мир с братята си"
Братимира
"да живее в мир с братята си"
Братин
"да бъде брат, да братува с хората"
Братислав
"да слави братята си"
Братислава
"да слави братята си"
Братиш
"да бъде брат, да братува с хората"
Братован
"да бъде брат, да братува с хората"
Братой
"да бъде брат, да братува с хората"
Братол
"да бъде брат, да братува с хората"
Братош
"да бъде брат, да братува с хората"
Братун
"да бъде брат, да братува с хората"
Братуш
"да бъде брат, да братува с хората"
Браян
видоизменено от Брайо, Брайко
Брезан
от "брез (бряз)" "с бяло на челото", "със светло чело"
Брезин
от "брез (бряз)" "с бяло на челото", "със светло чело"
Брезко
от "брез (бряз)" "с бяло на челото", "със светло чело"
Брезо
от "брез (бряз)" "с бяло на челото", "със светло чело"
Брезой
от "брез (бряз)" "с бяло на челото", "със светло чело"
Бреян
видоизменено от Брайо, Брайко
Бриана
Бриго
Бръшлян
от растението "бръшлян", чиито листа са винаги зелени.
Бръшляна
от растението "бръшлян", чиито листа са винаги зелени.
Буда
съкратено от Будимир или Будислав
Будим
съкратено от Будимир или Будислав
Будимир
старинно име "да буди света"
Будимира
старинно име "да буди света"
Будин
съкратено от Будимир или Будислав
Будислав
старинно име "да буди слава"
Будислава
старинно име "да буди слава"
Будьо
съкратено от Будимир или Будислав
Буро
"да бъде силен като буря"
Бурьо
"да бъде силен като буря"
Бурян
"да бъде силен като буря"
Буряна
"да бъде силен като буря"
Буряна
силна като буря - имен ден
Бурянка
"да бъде силен като буря"
Бушка
От буря, бушувам
Бърза
"да е бърз и стремителен в работата си"
Бързе
"да е бърз и стремителен в работата си"
Бързил
"да е бърз и стремителен в работата си"
Бързой
"да е бърз и стремителен в работата си"
Бързьо
"да е бърз и стремителен в работата си"
Бяла
разновидност на Бела, Белко
Бялко
разновидност на Бела, Белко
Бяна
съкратено от Боян
Бяно
съкратено от Боян

Добавяне на име

Ако не можете да намерите Вашето име в този сайт, забелязали сте неточности в значение на името Бяно или искате да добавите допълнителна информация, моля попълнете следните полета.