Български именник

Банка - значение, произход и имен ден

от старинното б а н "областен владетел"