Български именник

Български имена започващи с буквата "Ч"

Чавдар
хайдушки псевдоним на някогашен войвода - от перс. "големец, сановник". тур. - "ръж", тъй като косата му приличала на ръж
Чана
видоизменено от Вълчан, Стоян или Цветан
Чанко
видоизменено от Вълчан, Стоян или Цветан
Чано
видоизменено от Вълчан, Стоян или Цветан
Чаньо
видоизменено от Вълчан, Стоян или Цветан
Чедомир
старинно име "дете на мира"
Чедомира
старинно име "дете на мира"
Чендо
видоизменено от Черньо
Ченко
видоизменено от Черньо
Череша
от дървото и плода "череша"
Черна
"нека е черен (грозен), за да не го види злото, но да е жив и здрав"
Черника
"нека е черен (грозен), за да не го види злото, но да е жив и здрав"
Черньо
"нека е черен (грозен), за да не го види злото, но да е жив и здрав"
Чилко
съкратено от Момчил
Чило
съкратено от Момчил
Чинка
съкратено от Райчин, Дойчин или друго подобно име
Чинко
съкратено от Райчин, Дойчин или друго подобно име
Чино
съкратено от Райчин, Дойчин или друго подобно име
Чуберка
от "чубра" (горска ароматна билка)
Чубра
от "чубра" (горска ароматна билка)
Чубрин
от "чубра" (горска ароматна билка)
Чубрина
от "чубра" (горска ароматна билка)
Чубро
от "чубра" (горска ароматна билка)
Чудомир
"чудо на света"
Чудомира
"чудо на света"

Добавяне на име

Ако не можете да намерите Вашето име в този сайт, забелязали сте неточности в значение на името Чудомира или искате да добавите допълнителна информация, моля попълнете следните полета.