Български именник

Чинка - значение, произход и имен ден

съкратено от Райчин, Дойчин или друго подобно име