Български именник

Български имена започващи с буквата "Г"

Габриел
Форма на Гавраил, от Архангел Гавраил. Празнува имен ден на 26 март.
Габриела
Габриела има имен ден на 26 март, когато православието отбелязва Събор на Св. Арахангел Гавриил. Гавриил е силният човек на Бог, произлиза oт ивритcкoтo gavhri’el. Той е един от четирите архангели в Стария Завет заедно с Михаил, Рафаил и Уриил. В Новия Завет той е ангелът, който казва на Дева Мария благата вест за предстоящето раждане на Исус. Според мюсюлманите това е ангелът, който е продиктувал Корана на Мохамед. Габриела е женска форма на името Габриел и разновидност на името Гавриил. Името има латински произход и означава “Божия крепост”. Също така немско име и означава "Божи дар"
Гавраил
евр. "силата ми е Бог"
Гаврил
евр. "силата ми е Бог"
Галан
от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галатея
Име на морска нимфа и на небесно съзвездие
Галатея
Млечна богиня
Гален
от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галена
от старинното "гал" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галентин
видоизменено от Валентин и Ганчо
Галиана
глатко и хубаво
Галианна
Галимир
Форма на Гален, което пък е латинизиран вариант на гръцкoтo galini - тишина. Галин празнува на 10 март - мчци Кодрат и Галина.
Галимира
Галин
от старинното "гал" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб". Друг произход - от гръцката дума "тишина" (galini), т.е. равнозначно на славянското име Тихомир. Според друга версия, произлиза от глагола "галя" ("милвам"), заедно с други имена като Гален, Галена, Галина, Галя. Празнува имен ден на 10 март - мчци Кодрат и Галина.
Галина
от старинното "гал" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб". Празнува имен ден на 10 март - мчци Кодрат и Галина
Галинета
Възможностите за тълкуване са няколко: от глагола галя "милвам", преносно "глезя" и причастието гален "милван, глезен".
Галиш
от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галиян
Галиян е мъжко име и произлиза от имената Галин и Илиян.
Галияна
от Георги и Яна
Гало
от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галун
от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галуна
от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галуш
от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галуша
от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галчо
от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Гальо
от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галя
от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Галяна
от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"
Гана
съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
Ганаш
съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
Гандо
съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
Гандьо
съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
Ганимир
Ганка
съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана. Умалена форма на Гана.
Ганко
съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
Гано
съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
Ганул
съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
Гануш
съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
Гануша
съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
Ганчо
съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
Ганьо
съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана
гардения
име на цвете
Гарел
от диал. "г а р" - "сив, мургав", по значение сродно с Гальо и Сиво
Гаро
от диал. "га р" - "сив, мургав", по значение сродно с Гальо и Сиво
Гаруш
от диал. "г а р" - "сив, мургав", по значение сродно с Гальо и Сиво
Гарчо
от диал. "г а р" - "сив, мургав", по значение сродно с Гальо и Сиво
Гарьо
от диал. "г а р" - "сив, мургав", по значение сродно с Гальо и Сиво
Гацо
видоизменено от Георги
Геле
Гена
далечно видоизменение от Георги
Генади
благородник
генадий
Генда
далечно видоизменение от Георги
Гендо
далечно видоизменение от Георги
Генка
далечно видоизменение от Георги
Генко
далечно видоизменение от Георги
Гено
от Ге-ро, Ге-рман с добавено "но" (известно като Дело през XVI век)
Геновева
благороднa (гръцки) или аналог на френското Geneviève - жена от племето (галски). Това име има келтски произход и първо с него са кръщавали мъжете-Геновеф - Гено/бяла/ , вефа/вълнА/ - преводното значение е бяла вълнА. Името се свързва още с кралица Гуиневър - жената на крал Артур. През 80-те години е установено, че в България има към 2000 жени с това име.Погледнато от друга страна, името започва с "ген"- Генът е в основата на всичко в този свят.Французите имат своята Геновева - пазителка на Париж. Испанците имат Св. Геновева - Геновева Торес Моралес - Майка Геновева, канонизирана от Папа Иоан Павел II. На 3 януари католическата църква има голям празник Св.Геновева. Това име се среща повече в Северна България.
Генчо
1) далечно видоизменение от Георги 2) умалено от Гено, Геньо (Делчо - XIII век)
Гео
земя от гръцки
Геолина
Името Геолина има смесен произход, образувано е от гръцката дума “гео”(Gео), което значи “земя” и „лина”(Lee nah)-произход: арабски, значение: деликатен, състрадателен или от африкански, значение: деликатна, нежна. По подобие на Георги може да се празнува на 06 май.
Георгена
видоизменено от Георги за момиче
Георги
грц. "земеделец", още свързано със Св. Георги Победоносец. Георги празнува имен ден на 6 май. На тази дата православната църква отбелязва деня на Св. великомъченик Георги Победоносец, като денят е известен като Гергьовден. Името Георги има гръци произход, образувано е от думите "гео", което значи "земя" и "ерго"-"работя". Така се получава и значението на името - "земеделец". Името Георги става популярно в Европа през XIV в., когато кръстоносци донасят от Палестина историята за мъченичеството на Св. Георги, която е украсена с легендата как той се бори с дявола в образа на змей.
Георгина
Георгица
женската форма на Георги, свързано е със Св. Георги Победоносец
Георгия
видоизменено за момиче от Георги
Герасим
името е с гръцки произход и означава "почитан". Сходни имена са Хвалимир, Хвалислав и Хвалко.
Герган
видоизменено от Герго и частицата "-ан". Често срещано през XV век като Делян.
Гергана
женска форма на Герган, видоизменено от Герго, Георги. Името идва от Георги и означава Победоносна! Гергана е женствена и чувствена, знае как да задържи един мъж до себе си!
Гергана
Гръцко име произлизащо от Георги. Георги в превод от гръцки означава земеделец.
Гергин
видоизменено от Георги и преосмислено по цветето "гергина"
Гергина
видоизменено от Георги и преосмислено по цветето "гергина"
Герго
видоизменено от Георги с "о"
Гери
умалена форма на Гергана
Герман
от древнотракийското "горещ" или от лат. "роден, същински брат, сестра"
Германа
от древнотракийското "горещ" или от лат. "роден, същински брат, сестра"
Гермена
Геро
съкратено от Герасим, Герман, Герго. През XVI век името е известно като Делко.
Герчо
видоизменено от Георги
Гето
видоизменено от Георги
Гецо
видоизменено от Георги
Гечо
видоизменено от Георги
Гешо
видоизменено от Георги
Гиана
Гивеза
Видоизменено на "гевезе" - "глезла", "галена", "гальовна".
Гизда
от "гиздав", "хубав"
Гиздава
от "гиздав", "хубав"
Гиздана
от "гиздав", "хубав"
Гиздо
от "гиздав", "хубав"
Гиздьо
от "гиздав", "хубав"
Гина
съкратено от Гергин, Драгин или друго подобно име
Гиндо
съкратено от Гергин, Драгин или друго подобно име
Гиндьо
съкратено от Гергин, Драгин или друго подобно име
Гинка
съкратено от Гергин, Драгин или друго подобно име. от гр."gini" - жена
Гинчо
съкратено от Гергин, Драгин или друго подобно име
Гиньо
съкратено от Гергин, Драгин или друго подобно име
Гито
съкратено от Драгия или от Георги
Гица
Гичка
Гичо
съкратено от Драгия или от Георги
Глория
слава. Имен ден - Гергьовден
Года
съкратено от Годеслав
Годан
съкратено от Годеслав
Годел
съкратено от Годеслав
Годеслав
старинно име "да е годен за слава"
Годеслава
старинно име "да е годен за слава"
Годун
съкратено от Годеслав
Годьо
съкратено от Годеслав
Гойка
съкратено от Драгой
Гойо
съкратено от Драгой
Гойчо
съкратено от Драгой
Гора
от "гора" или видоизменено от Григор
Горан
от "гора" или видоизменено от Григор. Имен ден празнуват на 02 Януари (Св. Силвестър Римски).
Горана
от "гора" или видоизменено от Григор. Имен ден празнуват на 02 Януари (Св. Силвестър Римски).
Горанка
Гордън
Горин
от "гора" или видоизменено от Григор
Горица
видоизменено от Горан. Имен ден празнуват на 02 Януари (Св. Силвестър Римски).
Горка
от "гора" или видоизменено от Григор
Горо
от "гора" или видоизменено от Григор
Горчо
от "гора" или видоизменено от Григор
Горян
от "гора" или видоизменено от Григор
Горяна
от "гора" или видоизменено от Григор
Господин
от старото значение на "господин" - господар, домовладика, стопанин. Празнува на 15 юли.
Господина
от старото значение на "господин" - господар, домовладика, стопанин
Господинка
от старото значение на "господин" - господар, домовладика, стопанин
Госта
съкратено от изчезналото име Радигост - "който обича гости"
Гостил
съкратено от изчезналото име Радигост - "който обича гости"
Гостин
съкратено от изчезналото име Радигост - "който обича гости"
Гостьо
съкратено от изчезналото име Радигост - "който обича гости"
Гочо
видоизменено от Георги
Градел
съкратено от Градимир
Гради
съкратено от Градимир
Градимир
старинно име "да гради, да създава мир" (от по-старо Градимер - "велик строител")
Градимира
старинно име "да гради, да създава мир" (от по-старо Градимер - "велик строител")
Градислав
на името Градислав
Градой
съкратено от Градимир
Градьо
съкратено от Градимир
Гранул
от еврит, означава косопад
Грациела
красива нежна мила и дружелюбна
Грета
от немски език - идва от името маргарита - цвете
Грета
Излъчваща светлина и топлината на слънцето.
Грета
Името Грета идва от Маргарет, което идва от гръцката дума маргарит или перла (скъпоценен камък).
Грета
Грета има имен на цветница (понеже от немски значи цветето - маргаритка). Зависи от това дали са кръстени, носещите името Грета имат имен ден и на Герьовден. В буквален превод, името Грета означава "перла".
Грива
от диал. "г р и в" - сив, сивоок "да не му вредят зли очи", сродно по значение със Сиво
Гриво
от диал. "г р и в" - сив, сивоок "да не му вредят зли очи", сродно по значение със Сиво
Григор
от гръцки произход, в превод "който бди" или "григорос", което значи "бърз". Имен ден празнуват на 25 Януари (Св. Григорий Богослов).
Григорена
Григорий
Имен ден празнуват на 25 Януари (Св. Григорий Богослов).
Гриша
Грозда
от "грозд", "грозде"
Гроздан
от "грозд", "грозде"
Гроздана
от "грозд", "грозде"
Гроздена
от "грозд", "грозде"
Гроздин
от "грозд", "грозде"
Гроздьо
от "грозд", "грозде"
Грозьо
от "грозд", "грозде"
Груд
"да е здрав и набит като грудка"
Груда
"да е здрав и набит като грудка"
Груди
"да е здрав и набит като грудка"
Грудин
"да е здрав и набит като грудка"
Грудка
"да е здрав и набит като грудка"
Грудьо
"да е здрав и набит като грудка"
Груйо
разновидност на Груди
Груйчо
разновидност на Груди
Грую
разновидност на Груди
Груя
разновидност на Груди
Гръмен
"роден по време на гръмотевици"
Гуда
видоизменено от Груда, Грудьо
Гудан
видоизменено от Груда, Грудьо
Гудьо
видоизменено от Груда, Грудьо
Гунди
съкратено от Игнат
Гунимира
Гута
"да е мила като гугутка"
Гутка
"да е мила като гугутка"
Гутьо
"да е мила като гугутка"
Гъдьо
видоизменено от Гърдьо
Гъла
съкратено от Гълъбина, Гълъб, Гълъбин
Гъло
съкратено от Гълъбина, Гълъб, Гълъбин
Гълъб
"да е мил като гълъб"
Гълъба
"да е мил като гълъб"
Гълъбен
"да е мил като гълъб"
Гълъбена
"да е мил като гълъб"
Гълъбин
"да е мил като гълъб"
Гълъбина
"да е мил като гълъб". Символ на мира, независимостта! Празнува на 22.09
Гърдан
много старо тълкувание на старата дума "г ъ р д" - грозен ( "макар и грозен, но да ни е жив и здрав" )
Гърдьо
много старо тълкувание на старата дума "г ъ р д" - грозен ( "макар и грозен, но да ни е жив и здрав" )
Гъчка
Умалително от Гъца
Гьоко
Гюро
земеделец

Добавяне на име

Ако не можете да намерите Вашето име в този сайт, забелязали сте неточности в значение на името Гюро или искате да добавите допълнителна информация, моля попълнете следните полета.