Български именник

Български имена започващи с буквата "Г"

Габриел - Форма на Гавраил, от Архангел Гавраил. Празнува имен ден на 26 март.

Габриела - Габриела има имен ден на 26 март, когато православието отбелязва Събор на Св. Арахангел Гавриил. Гавриил е силният човек на Бог, произлиза oт ивритcкoтo gavhri’el. Той е един от четирите архангели в Стария Завет заедно с Михаил, Рафаил и Уриил. В Новия Завет той е ангелът, който казва на Дева Мария благата вест за предстоящето раждане на Исус. Според мюсюлманите това е ангелът, който е продиктувал Корана на Мохамед. Габриела е женска форма на името Габриел и разновидност на името Гавриил. Името има латински произход и означава “Божия крепост”. Също така немско име и означава "Божи дар"

Гавраил - евр. "силата ми е Бог"

Гаврил - евр. "силата ми е Бог"

Галан - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"

Галатея - Име на морска нимфа и на небесно съзвездие

Галатея - Млечна богиня

Гален - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"

Галена - от старинното "гал" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"

Галентин - видоизменено от Валентин и Ганчо

Галиана - глатко и хубаво

Галимир - Форма на Гален, което пък е латинизиран вариант на гръцкoтo galini - тишина. Галин празнува на 10 март - мчци Кодрат и Галина.

Галимира -

Галин - от старинното "гал" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб". Друг произход - от гръцката дума "тишина" (galini), т.е. равнозначно на славянското име Тихомир. Според друга версия, произлиза от глагола "галя" ("милвам"), заедно с други имена като Гален, Галена, Галина, Галя. Празнува имен ден на 10 март - мчци Кодрат и Галина.

Галина - от старинното "гал" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб". Празнува имен ден на 10 март - мчци Кодрат и Галина

Галинета - Възможностите за тълкуване са няколко: от глагола галя "милвам", преносно "глезя" и причастието гален "милван, глезен".

Галиш - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"

Галиян - Галиян е мъжко име и произлиза от имената Галин и Илиян.

Галияна - от Георги и Яна

Гало - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"

Галун - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"

Галуна - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"

Галуш - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"

Галуша - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"

Галчо - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"

Гальо - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"

Галя - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"

Галяна - от старинното "г а л" - мургав, черен (смятало се е, че мургавите хора са по-здрави и обични) или от диал. "галун - "гълъб"

Гана - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана

Ганаш - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана

Гандо - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана

Гандьо - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана

Ганимир -

Ганка - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана. Умалена форма на Гана.

Ганко - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана

Гано - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана

Ганул - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана

Гануш - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана

Гануша - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана

Ганчо - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана

Ганьо - съкратено от Драган, Драгана или от Герган, Гергана

гардения - име на цвете

Гарел - от диал. "г а р" - "сив, мургав", по значение сродно с Гальо и Сиво

Гаро - от диал. "га р" - "сив, мургав", по значение сродно с Гальо и Сиво

Гаруш - от диал. "г а р" - "сив, мургав", по значение сродно с Гальо и Сиво

Гарчо - от диал. "г а р" - "сив, мургав", по значение сродно с Гальо и Сиво

Гарьо - от диал. "г а р" - "сив, мургав", по значение сродно с Гальо и Сиво

Гацо - видоизменено от Георги

Геле -

Гена - далечно видоизменение от Георги

Генади - благородник

генадий -

Генда - далечно видоизменение от Георги

Гендо - далечно видоизменение от Георги

Генка - далечно видоизменение от Георги

Генко - далечно видоизменение от Георги

Гено - от Ге-ро, Ге-рман с добавено "но" (известно като Дело през XVI век)

Геновева - благороднa (гръцки) или аналог на френското Geneviève - жена от племето (галски). Това име има келтски произход и първо с него са кръщавали мъжете-Геновеф - Гено/бяла/ , вефа/вълнА/ - преводното значение е бяла вълнА. Името се свързва още с кралица Гуиневър - жената на крал Артур. През 80-те години е установено, че в България има към 2000 жени с това име.Погледнато от друга страна, името започва с "ген"- Генът е в основата на всичко в този свят.Французите имат своята Геновева - пазителка на Париж. Испанците имат Св. Геновева - Геновева Торес Моралес - Майка Геновева, канонизирана от Папа Иоан Павел II. На 3 януари католическата църква има голям празник Св.Геновева. Това име се среща повече в Северна България.

Генчо - 1) далечно видоизменение от Георги 2) умалено от Гено, Геньо (Делчо - XIII век)

Гео - земя от гръцки

Геолина - Името Геолина има смесен произход, образувано е от гръцката дума “гео”(Gео), което значи “земя” и „лина”(Lee nah)-произход: арабски, значение: деликатен, състрадателен или от африкански, значение: деликатна, нежна. По подобие на Георги може да се празнува на 06 май.

Георгена - видоизменено от Георги за момиче

Георги - грц. "земеделец", още свързано със Св. Георги Победоносец. Георги празнува имен ден на 6 май. На тази дата православната църква отбелязва деня на Св. великомъченик Георги Победоносец, като денят е известен като Гергьовден. Името Георги има гръци произход, образувано е от думите "гео", което значи "земя" и "ерго"-"работя". Така се получава и значението на името - "земеделец". Името Георги става популярно в Европа през XIV в., когато кръстоносци донасят от Палестина историята за мъченичеството на Св. Георги, която е украсена с легендата как той се бори с дявола в образа на змей.

Георгина -

Георгица - женската форма на Георги, свързано е със Св. Георги Победоносец

Георгия - видоизменено за момиче от Георги

Герасим - името е с гръцки произход и означава "почитан". Сходни имена са Хвалимир, Хвалислав и Хвалко.

Герган - видоизменено от Герго и частицата "-ан". Често срещано през XV век като Делян.

Гергана - женска форма на Герган, видоизменено от Герго, Георги. Името идва от Георги и означава Победоносна! Гергана е женствена и чувствена, знае как да задържи един мъж до себе си!

Гергана - Гръцко име произлизащо от Георги. Георги в превод от гръцки означава земеделец.

Гергин - видоизменено от Георги и преосмислено по цветето "гергина"

Гергина - видоизменено от Георги и преосмислено по цветето "гергина"

Герго - видоизменено от Георги с "о"

Гери - умалена форма на Гергана

Герман - от древнотракийското "горещ" или от лат. "роден, същински брат, сестра"

Германа - от древнотракийското "горещ" или от лат. "роден, същински брат, сестра"

Гермена -

Геро - съкратено от Герасим, Герман, Герго. През XVI век името е известно като Делко.

Герчо - видоизменено от Георги

Гето - видоизменено от Георги

Гецо - видоизменено от Георги

Гечо - видоизменено от Георги

Гешо - видоизменено от Георги

Гиана -

Гивеза - Видоизменено на "гевезе" - "глезла", "галена", "гальовна".

Гизда - от "гиздав", "хубав"

Гиздава - от "гиздав", "хубав"

Гиздана - от "гиздав", "хубав"

Гиздо - от "гиздав", "хубав"

Гиздьо - от "гиздав", "хубав"

Гина - съкратено от Гергин, Драгин или друго подобно име

Гиндо - съкратено от Гергин, Драгин или друго подобно име

Гиндьо - съкратено от Гергин, Драгин или друго подобно име

Гинка - съкратено от Гергин, Драгин или друго подобно име. от гр."gini" - жена

Гинчо - съкратено от Гергин, Драгин или друго подобно име

Гиньо - съкратено от Гергин, Драгин или друго подобно име

Гито - съкратено от Драгия или от Георги

Гица -

Гичка -

Гичо - съкратено от Драгия или от Георги

Глория - слава. Имен ден - Гергьовден

Года - съкратено от Годеслав

Годан - съкратено от Годеслав

Годел - съкратено от Годеслав

Годеслав - старинно име "да е годен за слава"

Годеслава - старинно име "да е годен за слава"

Годун - съкратено от Годеслав

Годьо - съкратено от Годеслав

Гойка - съкратено от Драгой

Гойо - съкратено от Драгой

Гойчо - съкратено от Драгой

Гора - от "гора" или видоизменено от Григор

Горан - от "гора" или видоизменено от Григор. Имен ден празнуват на 02 Януари (Св. Силвестър Римски).

Горана - от "гора" или видоизменено от Григор. Имен ден празнуват на 02 Януари (Св. Силвестър Римски).

Горанка -

Гордън -

Горин - от "гора" или видоизменено от Григор

Горица - видоизменено от Горан. Имен ден празнуват на 02 Януари (Св. Силвестър Римски).

Горка - от "гора" или видоизменено от Григор

Горо - от "гора" или видоизменено от Григор

Горчо - от "гора" или видоизменено от Григор

Горян - от "гора" или видоизменено от Григор

Горяна - от "гора" или видоизменено от Григор

Господин - от старото значение на "господин" - господар, домовладика, стопанин. Празнува на 15 юли.

Господина - от старото значение на "господин" - господар, домовладика, стопанин

Господинка - от старото значение на "господин" - господар, домовладика, стопанин

Госта - съкратено от изчезналото име Радигост - "който обича гости"

Гостил - съкратено от изчезналото име Радигост - "който обича гости"

Гостин - съкратено от изчезналото име Радигост - "който обича гости"

Гостьо - съкратено от изчезналото име Радигост - "който обича гости"

Гочо - видоизменено от Георги

Градел - съкратено от Градимир

Гради - съкратено от Градимир

Градимир - старинно име "да гради, да създава мир" (от по-старо Градимер - "велик строител")

Градимира - старинно име "да гради, да създава мир" (от по-старо Градимер - "велик строител")

Градислав - на името Градислав

Градой - съкратено от Градимир

Градьо - съкратено от Градимир

Гранул - от еврит, означава косопад

Грациела - красива нежна мила и дружелюбна

Грета - от немски език - идва от името маргарита - цвете

Грета - Излъчваща светлина и топлината на слънцето.

Грета - Името Грета идва от Маргарет, което идва от гръцката дума маргарит или перла (скъпоценен камък).

Грета - Грета има имен на цветница (понеже от немски значи цветето - маргаритка). Зависи от това дали са кръстени, носещите името Грета имат имен ден и на Герьовден. В буквален превод, името Грета означава "перла".

Грива - от диал. "г р и в" - сив, сивоок "да не му вредят зли очи", сродно по значение със Сиво

Гриво - от диал. "г р и в" - сив, сивоок "да не му вредят зли очи", сродно по значение със Сиво

Григор - от гръцки произход, в превод "който бди" или "григорос", което значи "бърз". Имен ден празнуват на 25 Януари (Св. Григорий Богослов).

Григорена -

Григорий - Имен ден празнуват на 25 Януари (Св. Григорий Богослов).

Гриша -

Грозда - от "грозд", "грозде"

Гроздан - от "грозд", "грозде"

Гроздана - от "грозд", "грозде"

Гроздена - от "грозд", "грозде"

Гроздин - от "грозд", "грозде"

Гроздьо - от "грозд", "грозде"

Грозьо - от "грозд", "грозде"

Груд - "да е здрав и набит като грудка"

Груда - "да е здрав и набит като грудка"

Груди - "да е здрав и набит като грудка"

Грудин - "да е здрав и набит като грудка"

Грудка - "да е здрав и набит като грудка"

Грудьо - "да е здрав и набит като грудка"

Груйо - разновидност на Груди

Груйчо - разновидност на Груди

Грую - разновидност на Груди

Груя - разновидност на Груди

Гръмен - "роден по време на гръмотевици"

Гуда - видоизменено от Груда, Грудьо

Гудан - видоизменено от Груда, Грудьо

Гудьо - видоизменено от Груда, Грудьо

Гунди - съкратено от Игнат

Гунимира -

Гута - "да е мила като гугутка"

Гутка - "да е мила като гугутка"

Гутьо - "да е мила като гугутка"

Гъдьо - видоизменено от Гърдьо

Гъла - съкратено от Гълъбина, Гълъб, Гълъбин

Гъло - съкратено от Гълъбина, Гълъб, Гълъбин

Гълъб - "да е мил като гълъб"

Гълъба - "да е мил като гълъб"

Гълъбен - "да е мил като гълъб"

Гълъбена - "да е мил като гълъб"

Гълъбин - "да е мил като гълъб"

Гълъбина - "да е мил като гълъб". Символ на мира, независимостта! Празнува на 22.09

Гърдан - много старо тълкувание на старата дума "г ъ р д" - грозен ( "макар и грозен, но да ни е жив и здрав" )

Гърдьо - много старо тълкувание на старата дума "г ъ р д" - грозен ( "макар и грозен, но да ни е жив и здрав" )

Гъчка - Умалително от Гъца

Гьоко -

Гюро - земеделец

Добавяне на име

Ако не можете да намерите Вашето име в този сайт, забелязали сте неточности в значение на името Гюро или искате да добавите допълнителна информация, моля попълнете следните полета.

Кликнете на буква за да намерите името, което търсите:
 1. А
 2. Б
 3. В
 4. Г
 5. Д
 6. Е
 7. Ж
 8. З
 9. И
 10. Й
 11. К
 12. Л
 13. М
 14. Н
 15. О
 16. П
 17. Р
 18. С
 19. Т
 20. У
 21. Ф
 22. Х
 23. Ц
 24. Ч
 25. Ш
 26. Щ
 27. Ъ
 28. Ю
 29. Я