Български именник

Гаруш - значение, произход и имен ден

от диал. "г а р" - "сив, мургав", по значение сродно с Гальо и Сиво