Български именник

Български имена започващи с буквата "Л"

Лаванда
Пожелателно име за красота, образувано от име на цвете
Лада
славянска богиня на красотата, любовта и т.н. или видоизменено от Влада, Владо
Ладан
видоизменено от Влада, Владо
Ладана
видоизменено от Влада, Владо
Ладуна
видоизменено от Влада, Владо
Лазар
евр. "бог помага"
Лазарин
също като Лазар
Лазарина
идва от лазар
Лазаринка
Лазура
от лазур, небе, синева
Лала
видоизменено от Лазар
Лалка
видоизменено от Лазар. Празнува на Лазаровден
Лало
видоизменено от Лазар
Лалуш
видоизменено от Лазар
Лальо
видоизменено от Лазар
Ламбра
от гръцки "велика"
Ланджо
съкратено от Милан
Ланко
съкратено от Милан
Ланчо
съкратено от Милан
Лара
Видоизмемено от Лора и Лада, значи - красивa (старославянски) от името на славянскaта богиня на кpacoтата
Лариса
Ласка
Лата
видоизменено от Злата, Златьо или съкратено от Латина, Латин
Латин
от народностно име "л а т и н и" или цветето "латинка"
Латина
от народностно име "л а т и н и" или цветето "латинка"
Латинка
от народностно име "л а т и н и" или цветето "латинка"
Латун
видоизменено от Злата, Златьо или съкратено от Латина, Латин
Латуша
видоизменено от Злата, Златьо или съкратено от Латина, Латин
Латьо
видоизменено от Злата, Златьо или съкратено от Латина, Латин
Лаукер
Съкратено от Лукер
Леа
лъвица
Леа
Лъвица
Левен
от диал. "л е в е н" - "цвете невен"
Левена
от диал. "л е в е н" - "цвете невен"
Левенка
от диал. "л е в е н" - "цвете невен"
Леда
гръцка богиня на красотата и суетата. Обаяние, чар
Лейла
Леко
съкратено от Алекси
Леонардо
от великия художник
Лепа
от диал. "л е п" - "хубав"
Лепо
от диал. "л е п" - "хубав"
Лепой
от диал. "л е п" - "хубав"
Лефтера
свобода
Лечо
съкратено от Алекси
Лиана
Лидия
Св.Лидия, първата християнка в Европа. Лидия била продавачка на багрени платове и слушала заедно с другите жени какво говори Св.Павел Апостол по време на мисията си в нейния град. Тя и цялото и семейство се обърнали във вярата. Лидия приела Св.Павел Апостол да живее в дома им.( Деян. 16, 14-15). От Лидия (гръцки). Лидия е името на кралство в древна Месопотамия (1200 г. пр.н.е. - 323 г. пр.н.е.), дом на легендарно богатия крал Крез. Първата жена наречена Лидия е християнска мъченица от I в. и според историците това не е истинското й име, а означение че е лидийка, т.е. родом от Лидия. Bъпреки че кралството влиза в границите на персийската империя 323 г. пр.н.е., жителите му продължават да се наричат "лидийци" до доста по-късно. Денят на мчца Лидия е 23 маpт. Празнува имен ден и на 20 май - денят на Св. Лидия - отбелязан е в календара на Св. Синод. В Северна Гърция има селище с това име и близо до него - прекрасен храм и манастир на нейно име и в нейна чест. Иконописецът е сърбин. Разминаването за деня на Св. Лидия вероятно идва от разликите в католическия и православния календар. На иконатата й личи колко красива е тя - излъчва толкова смиреност и нежност.
Лидия
форма на Лидка
Лидияна
от Лидия
Лила
от цветето "л и л и я к" или видоизменено от Илия
Лили
Лилия
Име на цвете - водна лилия - празнува на Цветница
Лилия
от цветето лилия
Лилиян
от цветето "лилияк" или видоизменено от Илия
Лилияна
от цветето "лилияк" или видоизменено от Илия
Лилка
от цветето "л и л и я к" или видоизменено от Илия
Лилко
от цветето "лилияк" или видоизменено от Илия
Лило
от цветето "л и л и я к" или видоизменено от Илия
Лиляна
от лиляк(люляк);празнуват на Цветница
Лимонка
От плода лимон
Лина
видоизменено от Илия, Малин, Ангелина или друго подобно име
Линда
видоизменено от Илия, Малин, Ангелина или друго подобно име
Линдо
видоизменено от Илия, Малин, Ангелина или друго подобно име
Линка
видоизменено от Илия, Малин, Ангелина или друго подобно име
Линко
видоизменено от Илия, Малин, Ангелина или друго подобно име
Лирия
цвете
Лия
Лия
Телица
Лоза
от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"
Лозан
от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"
Лозана
от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"
Лозен
от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"
Лозена
от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"
Лозина
от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"
Лозка
от "лоза", което значи още "род, влака, потомства"
Лозьо
от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"
Лора
1) от латински "laurus" - лавpoвo дърво 2) разновидност на Лаура; разпространено и по литературен път 3) от името Флора с изпадане на "ф"
Лорин
итал. произход
Лорита
Лудвиг
св.Лудвиг ІX - крал на Франция,предвожда кръстоносен поход за освобождаването на Светите Земи. Празникът на свети Лудвик е на 25 август
Луиза
царственна
Лука
лат. "от областта Лукания"
Лукан
лат. "от областта Лукания"
Лула
видоизменено от Лука
Лулчо
видоизменено от Лука
Лучия
светлина
Лушка
Произлиза от Лука (женския аналог). Значението на името е светлина. Св. Лука е бил художник и е нарисувал пръв иконата на Света Богородица във вида, в който я виждаме. За това, на 18 октомври, когато се чества Св. Лука е професионалния празник на художниците и архитектите
Лъчезар
"да излъчва зари", лъч от светлината. Лъчезар има имен ден на 28 октомври. Името Лъчезар има славянски корени.
Лъчезара
"да излъчва зари"
Люба
"да бъде любим, да го обичат"
Любен
"да бъде любим, да го обичат"
Любена
да бъде любим, да го обичат. Произлиза от любов
Любика
"да бъде любим, да го обичат"
Любина
"да бъде любим, да го обичат"
Любица
да бъде обичан
Любко
Любов
Вяра, Надежда и Любов
Любодара
дарява любов
Любозар
"да обича светлината"
Любозара
"да обича светлината"
Любомила
обича любовта
Любомир
"да обича мира". Човек, който обича светът. Идва от руски
Любомира
"да обича мира"
Любослав
"да обича славата"
Любослава
"да обича славата"
Людмил
"да бъде мил на хората"
Людмила
"да бъде мил на хората". Празнува на 16.09 - св. Людмила Чешка
Людовик
Люпенка
кръстено на дядо си Людмил и баба си Пенка
Люси
Люсиана
Люсиен
Люцка
"людско (чуждо) чедо е, дано бъде по-честито от нас" - заклинателно име близко по значение с Купен и Продан
Люцкан
"людско (чуждо) чедо е, дано бъде по-честито от нас" - заклинателно име близко по значение с Купен и Продан

Добавяне на име

Ако не можете да намерите Вашето име в този сайт, забелязали сте неточности в значение на името Люцкан или искате да добавите допълнителна информация, моля попълнете следните полета.