Български именник

Български имена започващи с буквата "Л"

Лаванда
Лада
Ладан
Ладана
Ладуна
Лазар
Лазарин
Лазарина
Лазаринка
Лазура
Лала
Лалка
Лало
Лалуш
Лальо
Ламбра
Ланджо
Ланко
Ланчо
Лара
Лариса
Ласка
Лата
Латин
Латина
Латинка
Латун
Латуша
Латьо
Лаукер
Леа
Леа
Левен
Левена
Левенка
Леда
Лейла
Леко
Леонардо
Лепа
Лепо
Лепой
Лефтера
Лечо
Лиана
Лидия
Лидия
Лидияна
Лила
Лили
Лилия
Лилия
Лилиян
Лилияна
Лилка
Лилко
Лило
Лиляна
Лимонка
Лина
Линда
Линдо
Линка
Линко
Лирия
Лия
Лия
Лоза
Лозан
Лозана
Лозен
Лозена
Лозина
Лозка
Лозьо
Лора
Лорин
Лорита
Лудвиг
Луиза
Лука
Лукан
Лула
Лулчо
Лучия
Лушка
Лъчезар
Лъчезара
Люба
Любен
Любена
Любика
Любина
Любица
Любко
Любов
Любодара
Любозар
Любозара
Любомила
Любомир
Любомира
Любослав
Любослава
Людмил
Людмила
Людовик
Люпенка
Люси
Люсиана
Люсиен
Люцка
Люцкан

Добавяне на име

Ако не можете да намерите Вашето име в този сайт, забелязали сте неточности в значение на името Люцкан или искате да добавите допълнителна информация, моля попълнете следните полета.