Български именник

Линко - значение, произход и имен ден

видоизменено от Илия, Малин, Ангелина или друго подобно име