Български именник

Знаете ли че...

Двойните имена от типа на Ана-Мария или Мария-Магдалена в България бяха рядкост, но днес се срещат все по често. Бебето се кръщава на двете баби, двамата дядовци или на предпочитаните от майката и бащата имена. Така всички са доволни, но се създават много непривични за българското ухо съчетания.