Български именник

Български имена започващи с буквата "А"

Аблена - от диал. "Аблен" (планински божур) или "дърво яблан"

Абленка - от диал. "Аблен" (планински божур)

Абленко - от диал. "Аблен" (планински божур)

Авакум - библейско име, евр. "борец", давано у нас като защитно име при детска смъртност

Август - от лат. augustus - "възвишен, благословен". Доста разпространено в католически семейства.

Августа - означава Божествена, празнува на 24 ноември - св. Августа, 15 юни - св. Августин

Августин - "царствен", "величествен", "пълководец" (гръцки - augustus). Разпространено в католически семейства. Празнува на 15 юни.

Августина - "царствен", "величествен", "пълководец" (гръцки - augustus). Разпространено в католически семейства

Авигея - библейско име

Аврам - Празнува на 9 октомври

Аврора - "зора", името на римската богиня на Зората

Аврора - Зора

Агата -

Аглик - разновидност на Иглика

Аглика - разновидност на Иглика

Агна - "да е мила и кротка като агънце"

Агнеса - Произлиза от Агна (агне)- добро. Имен ден празнуват на 21 Януари (Преп. Максим изповедник).

Агница - "да е мила и кротка като агънце"

Адалия - благородна

Адам - първият човек според Библията. Празнува на 14 януари

Адела - топлота

Аделина - означава "благородна" (от старогерманското adal - благородeн), кратка форма на името от немски произход Аделхаид, означаващо "благородно същество". от френски - означава добродетел. Или от френското име Адела, което в превод означава "благородна".

Адина - "очарователна", "изящна"

Адонислав - гр. Адонис

Адора - от английското adorable - означава прекрасна, обожавана

Адриан - от Хадрия (латински). Хадрия е бил град в северна Италия, дал името на Адриатическо море. Известен представител на това име е римският император Адриан. Според православния календар Адриан и Адриана празнуват имен ден на 26 август: мчци Адриан и Наталия

Адриана - от Хадрия (латински). Хадрия е бил град в северна Италия, дал името на Адриатическо море. Известен представител на това име е римският император Адриан. Адриана е женско име получено от Латински– Адриан , с произход от ( гръцки , "άδρος") смисъла на смел, богат или голям. Адриан е име на няколко раннохристиянски светци и мъченици. Името е свързано с древните англо-саксонски племена на Великобритания , като става широко известно в Англия в дванадесети век . Може да означава "силен" на множество езици. Според православния календар Адриан и Адриана празнуват имен ден на 26 август: мчци Адриан и Наталия

Адриян - от Хадрия (латински). Хадрия е бил град в северна Италия, дал името на Адриатическо море. Известен представител на това име е римският император Адриан. Според православния календар Адриан и Адриана празнуват имен ден на 26 август: мчци Адриан и Наталия

Адрияна - от Хадрия (латински). Хадрия е бил град в северна Италия, дал името на Адриатическо море. Известен представител на това име е римският император Адриан. Според православния календар Адриан и Адриана празнуват имен ден на 26 август: мчци Адриан и Наталия

Аксени - чyждeнец (от гръцкото xenos (ξένος) - чyжд).

Аксения - Имен ден празнуват на 24 Януари (Преп. Ксения Римлянка).

Аксиния - Празнува имен ден на 24 януари - св. Ксения Римлянка и св.Ксения Петербургска.

Албен - видоизменено от Аблена в разказ и драма от Йордан Йовков

Албена - хубава (от египетското al-banni). Героиня на Йовков от разказа "Албена". Свързва се със значението на прилагателното ален "червен". Пожелателно име за здраве и красота. Според православния календар Албена трябва да черпи на 28 март.

Алгара - От старобългарски - искана, желана. Дъщеря на цар Борис I.

Алдин - от изчезналото вече старинно име Алдомир

Алдьо - от изчезналото вече старинно име Алдомир

Алегра - щастлива

Алейна -

Алейна - Принцеса

Алек - Кратка форма на Александър. Празнува на 30 Август

Алека - видоизменено от Александър или от Алекси

Алеко - кратка форма на Александър. Алеко празнува на 30 август: деня на Св. Александър, Йоан и Павел, патриарси Цариградски. Също празнува и на 17 март.

Алекс - Защитник

Алекса - от гръцки "защитник, помощник"

Александра - покровителка на воините (гръцки). От старогръцки произход и означава „защитник на мъжете". Едно от имената на гръцката богиня Хера. Александра празнува имен ден на 30 август: деня на Св. Александър, Йоан и Павел, патриарси Цариградски. Празнува също на деня на св.мчца царица Александра - 23 април, а също и на 23 ноември.

Александрин -

Александрина - женска форма на Александър - защитник на жените и покровител. Празнуват на 30 август - Св. Йоан Павел и Александър.

Александър - защитник на мъжете (гръцки). Името на 8 папи. Александровците празнуват имен ден на 30 август: деня на Св. Александър, Йоан и Павел, патриарси Цариградски. Празнува и на 23.11. ден на св. Александър Невски.

Алексей - помощник (гръцки). Алексей е руско име и е производно на Алексий. Носещите това има празнуват имен ден на 17.03, когато се почита Св. преподобни Алексий, човек Божи. Името на един руски цар и писателя Алексей Толстой.

Алекси - от гръцки "защитник, помощник"

Алексий - Означава "помощник". Носещите имената Алексий имат имен ден на 17. март

Алексина - Производно от Алекси т.е.защитник, покровител

Алексис -

Алексия -

Алена - Червена, хубава

Алима - италианско име

Алина - благородна. Изменено от Алена

Алина - Благородна

Алис - значи слава или командир

Алисия -

Алия -

Алия - Красива малка птичка (индианско име)

Алцек - Един от братята на хан Аспарух. При разделянето на братята заминал за Италия. Там направили град в негова чест наречен Алцекови българи

Альонка - светла, като ангел

Аманда - величие

Амелия -

Амина - Древно арабско име: значение - човек, на който може да вярваш или древно българско име: значение - "Да бъде!"

Амира - от арабски произход, "принцеса"

Ана Мария - Благодат

Ана (Анна) - латинска форма на ХАНА - благоразположение, милост (иврит). В Стария Завет Хана е бездетна жена. Тя се помолила на Бог да я благослови с дете и обещала да го посвети на Него. Молитвите й се сбъднали и синът й Самуил станал един от най-известните пророци. Заради тази легенда името й се обяснява и с цяло изречение - Бог ме благослови със син. Имен ден Ана и Анна празнуват на 9 декември: зачатие на Св. Ана или на на Св. Анна 25 юли

Ана-Мария - Означава феята на моретата. Анна или Ана на латински означава вълна, а мария вода

Ана-Мария - Феята на морето

Анабел - Победител

Анабела -

Анабела - форма на Анабел

Анани - Анани е българско мъжко име. Идва от иврит: hannania означава милост. Мъжете с това име празнуват своя имен ден на 17 декември.

Анастас - Възкресение (от гръцки "ana" - горе и "stasis" - ставане). Денят на Вмчца Анастасия е 22 декември

Анастасия - възкресение (от гръцки "ana" - горе и "stasis" - ставане). Денят на Вмчца Анастасия е 22 декември

Анасташа - Възкресение

Анатоли - зора или който идва от изток (гръцки). Св. преподобни Анатолий Оптинский Младший 1855-1922 година. Канонизиран от Руската Православна Църква Чества се на 30 юли (12 август ст. стил)

Анатолий - зора или който идва от изток (гръцки)

Анатолия - женска форма на Анатоли(й)- рядко срещано

Ангел - в превод от гръцки - "вестител" (от гръцкото "angelos"), имен ден празнуват на 8 Ноември (св. Рангел/ архангел Михаил)

Ангела - женска форма на Ангел

Ангеларий - от учениците на кирил и методии

Ангелина - "вестител" (грц.), женска форма на Ангел. Празнува на 8 ноември

Ангелита -

Анджела -

Анджелина -

Андон - форма на Антон. Андоновците също празнуват на Антоновден - 17 януари

Андония -

Андре -

Андреа - Женствена, мъдра. Празнува имен ден на 30.11.(Андреевден)

Андреан - Производно на Андрей

Андреана - женска форма на Андрей

Андрей - храбър, мъжествен (от гръцкото "аndreas"). Апостол, брат на Петър. Апостол Андрей, е един от светците-покровители на Русия и светецът-покровител на Шотландия. Андреевден се празнува на 30 ноември

Андрешко -

Андрея - "мъжествен" (грц.)

Андриан - от Андрей

Андриана - от Андрей

Андриян -

Анела - Древна гръцка богиня

Анелия - Форма на немското Anneliese, което от своя страна е съставено от немските варианти на Анна и Елисавета. Имен ден празнуват на 9 декември- св. Ана. От италианското anello, което значи пръстен. Литературно име, вкарано от романите на Хенрик Сенкевич. Името е българско и полско.

Анеля - умалително от Анна

Анета - благодат и миловидност

Анжела - Имен ден на 8 ноември.

Анжелика - от анжелина

Анжелина - От Англйиски език "Angel" - angel, имен ден на 8 ноември

Ани - Разновидност на Ана(Анна)

Аника -

Анисия - гръцки - придобивка, успех

Анита - благодат Божия. Анита четено отзад напред се получава Атина.

Анна-Мария - принцесата на Домино

Ано - "благодат, миловидност" (евр.)

Антим - борец (гръцки). 3 септември е денят на Свщмчк Антим Никодимийски

Антоан - форма на Антон. Произхожда от мъдър англо-саксонски философ живял средата на XI век. Идва от заможно семейство на едри феодали. Занимавал се е с електроника, софтуер и е поставил началото на традиционната мода за времето си - къси поли, и карирани ризки с папионка. Имен ден празнуват на 17 Януари (Антоновден).

Антоана - От Антон и Ана-празнува на Антоновден 17.01

Антоанела - скъпоценна. Сродно на Антон/Антоанета. Празнува на Антоновден 17.01.

Антоанета - женска форма на Антоан. "скъпоценна", "която повишава цената". Имен ден празнуват на 17 Януари (Антоновден).

Антон - безценен (гръцки) или цвете (от гръцкото "anthos"). Св. Антоний е отшелникът, който създава първия манастир. Антоновден е на 17 януари

Антониа -

Антонина - женска форма на Антон. Имен ден празнуват на 17 Януари (Антоновден).

Антонина - женски вариант на Антон

Антонио -

Антония - Женска форма на Антон, което на гръцки означава "безценен". цвете (гр.). Име на стар римски род (лат.). Имен ден празнуват на 17 Януари (Антоновден). През Възраждането се е вярвало че произхожда от гръцката дума anthos-цвете,но тази етимология е много вероятно фалшива, защото Плутарх твърди че антонианците били семеен клан араклийци, произхождащи от Антеон и името на този предполагаем родоначалник произхожда, без никакво съмнение, от гръцкото – anteeo, противоположен, онзи който противостои, устоява на своите противници. (превод от италиански).

Анубис - египетски бог - владетел на мрака

Анюта - от руски език, означава теменужка

Аня - Празнува на 9 декември. Произлиза от Св. Анна, майката на Дева Мария

Анян - здрава, идва от имената Аня и Анн

Апостол - пратеник (гръцки). Апостол празнува имен ден на 30 юни: Събор на 12 апостоли

Аргир - сребърeн (от гръцкoтo argyros - сребро). Празнува имен ден на 1 ноември.

Арета - празнува на 24 ноември

Арина - Вероятно е разновидност на Ярина (старинно име, производно от прилагателното ярък "светъл, ослепителен")

Арисана - от българското Харизана (подарена)

Арон (Аарон) - името Аарон, в българския език станало достъпно само като Арон, идва от Библията, с еврейски произход и означва "Просветлител на планинските обитатели". Аарон е български цар, царувал заедно със Самуил (1003г.-1005г.), ; третия син на Никола- могъщ комис и виден български управник (синовете:Давид, Моисей, Арон и Самуил)

Арсен -

Арсения -

Архангел - Архангелът е митично същество, най-често смятано за дух и намиращо се в християнските вярвания по-високо от ангелите в небесната йерархия. В християнските вярвания и в Библията са изброени шест архангела, това са: Гавраил, Рафаил, Михаил и Уриил Думата е с гръцки произход, от αρχος (archos) - идващ пръв, предвождащ и άγ-γελος (ag-gelos) - вестител, посланик. Това са главните, най-висшите ангели в тристепенната скала на ангелската йерархия. В каноническата литература се споменава за двама архангели - архангел Михаил - архистратег на безплътните небесни сили и Гавраил - пазител на Божествените крепости и вестител на Божиите тайни. В неканоническата литература се срещат имената на още шест архангела. Частицата "ил" в края на имената се превежда като "Бог, божественост". Архангел е също един от деветте Ангелски рангове. (втори от 3 сфера)

Асен - пъргав (тюркски). Името става особено полулярно след царуването на цар Асен (1190 - 1196). Асеновците да почерпят на деня на Всички Български Светии - втората неделя след Петдесетница. Или Св. Трифилий Кипърски 13 юни

Асения - "хубав", име на старобългарски владетел

Асеня - "хубав", име на старобългарски владетел

Аспазия -

Аспар - Силен, могъщ, влиятелен човек. Това име не се използва често

Аспарух - име на старобългарски хан, от персийски "вихрен кон" или "владетел на бели коне".

Ася - хубава, женска форма на Асен. Ася празнува имен ден на деня на Всички Български Светии - втората неделя след Петдесетница

Атанас - от гръцки - "възкръснал, безсмъртен, вечен живот". Имен ден празнуват на 18 Януари (Атанасовден).

Атанаса - Женска форма на Атанас (от гръцки - "възкръснал, безсмъртен, вечен живот". Имен ден празнуват на 18 Януари (Атанасовден).

Атанаска - "безсмъртен" (грц.)

Атила -

Атина - гр. митология - богиня на войната, мъдростта и изкуствата

Афродита - богинята на красотата

Ахинора - Дъх на теменуга. Героиня от разказ на Н. Райнов; съпруга на хан Аспарух

Ачо - съкратено от Ангел

Ая - от турски - света

Добавяне на име

Ако не можете да намерите Вашето име в този сайт, забелязали сте неточности в значение на името Ая или искате да добавите допълнителна информация, моля попълнете следните полета.

Кликнете на буква за да намерите името, което търсите:
 1. А
 2. Б
 3. В
 4. Г
 5. Д
 6. Е
 7. Ж
 8. З
 9. И
 10. Й
 11. К
 12. Л
 13. М
 14. Н
 15. О
 16. П
 17. Р
 18. С
 19. Т
 20. У
 21. Ф
 22. Х
 23. Ц
 24. Ч
 25. Ш
 26. Щ
 27. Ъ
 28. Ю
 29. Я