Български именник

Аксени - значение, произход и имен ден

чyждeнец (от гръцкото xenos (ξένος) - чyжд).