Български именник

Знаете ли че...

Славянските имена се използват от българи, сърби, хървати, словенци, руси, украинци, поляци, чехи, словаци и т.н. Повечето от тях се състоят от две съставки, като най-често повтаряните са "добър", "мир", "свят", "славен". Владислав например означава "който владее славата". Въпреки праха на столетията значението на имена като Богдан (даден от Бога),Радослав (радващ се на слава), Владимир (владеещ мира) и т.н. е прозрачно за славянина като водата в бистро планинско поточе.