Български именник

Български имена започващи с буквата "Т"

Таиса - мъдрост и познание. Атинянката Таис

Тамара - Името означава - "палма". Имен ден празнува на 1 май - тогава църквата почита св. Тамара - грузинска царица канонизирана за светица от православната църква. Тамара е старо българско име, което навлиза в Русия. За съжаление там се запазва и разпространява, а тук в България се среща все по- рядко. Сестрата на цар Иван Шишман се е казвала Тамара. Кера Тамара е дъщеря на цар Иван Александър и царица Теодора. Сестра е на Иван Шишман и Иван Срацимир. Родена през 40-те години на XIV век. Тя е от рода Шишман. Също и мексиканско име, означава още щедрост, добро сърце, една богиня на маите се е наричала така, хората,които се казват така, се чувстват над всичко и много надменни.

Тамира - разновидност на Тамара

Тана - видоизменено от Атанас, Станьо или друго подобно име

Танас - съкратено от Атанас. Имен ден празнуват на 18 Януари (Атанасовден).

Танимир - производно от Таньо

Танимира -

Танислав -

Танисляв - от таня (танислав)

Танита - производно на Таня

Танка - видоизменено от Атанас, Станьо или друго подобно име

Танко - видоизменено от Атанас, Станьо или друго подобно име

Тано - видоизменено от Атанас, Станьо или друго подобно име

Тануш - видоизменено от Атанас, Станьо или друго подобно име

Танчо - видоизменено от Атанас, Станьо или друго подобно име

Таньо - видоизменено от Атанас, Станьо или друго подобно име. Имен ден празнуват на 18 Януари (Атанасовден).

Таню - видоизменено от Атанас, Станьо или друго подобно име. Имен ден празнуват на 18 Януари (Атанасовден).

Таня - Имен ден празнуват на 12 Януари (Мчца Татияна). Името е с не много ясно уточнено значение. Някои източници казват, че името е без определено значение, други, че произлиза от фамилно име. Най-често срещаното значение е "Приказна царица". И най-често името е определяно да бъде от руски произход. Древните българи са почитали бог Тангра като Велик Господ. Тангра означава "гръм" в превод. Но коренът в името Тангра е всъщност ТАН, което означава "небе" в културите на Стария свят.

Таса - съкратено от Анастас, Анастасия

Тасе - съкратено от Анастас, Анастасия

Тасин - съкратено от Анастас, Анастасия

Тасия - съкратено от Анастас, Анастасия

Таско - съкратено от Анастас, Анастасия

Татин - "да бъде като татко си, да го наследи и замести"

Татина - "да бъде като татко си, да го наследи и замести"

Татияна - Името е старогръцко и означава детето да прилича на баща си. Имен ден празнуват на 12 Януари (Мчца Татияна).

Татой - "да бъде като татко си, да го наследи и замести"

Татул - "да бъде като татко си, да го наследи и замести"

Татула - "да бъде като татко си, да го наследи и замести"

Татун - "да бъде като татко си, да го наследи и замести"

Татунчо - "да бъде като татко си, да го наследи и замести"

Татушко - "да бъде като татко си, да го наследи и замести"

Татьо - "да бъде като татко си, да го наследи и замести"

Татяна - устроителка. Имен ден празнуват на 12 Януари (Мчца Татияна)

Тачо - тачен човек. Съкратено от Стоян, Атанас или Станислав

Ташена - видоизменено от Атанас

Ташка - от турски "таш" (камък). Да бъде здрава като камък.

Ташко - видоизменено от Атанас

Ташо - видоизменено от Атанас

Ташун - видоизменено от Атанас

Ташуна - видоизменено от Атанас

Твърдин - "да бъде твърд, издръжлив"

Твърдко - "да бъде твърд, издръжлив"

Теда - кратка форма на Теодора

Теди - женска форма на Теодор

темелко - да бъде стабилен като основите на къща (темел)

Теменуга - от цветето "теменуга". от лат. violet - виолетка (цвете)

Теменужка - от цветето "теменуга"

Теменуша - от цветето "теменуга"

Темира - желаеща мир

Темпъл - от англ. "храм"

Тена - видоизменено от Стоян (Стоен) или от Стефан

Тенка - видоизменено от Стоян (Стоен) или от Стефан

Теномир - видоизменено от Теньо

Тентява - от билката "тинтява"

Тенчо - видоизменено от Стоян (Стоен) или от Стефан

Теньо - видоизменено от Стоян (Стоен) или от Стефан

Тео - От Тодор, Теодор

Теодор - от гръцки "божи дар", близко по значение с Тодор и Божидар

Теодора - божи дар, женска форма на Теодор

Теодорина -

Теодоси - грц. "дар от Бога"

Теодосий - грц. "дар от Бога"

Теодосия -

Теолина - Тео от гр. Бог

Теофана - богоявяваща

Теофелия - с руски произход

Теохана -

Тервел -

Тереза - име на католическа светица - св. Тереза от Авила

Тереза - Имен ден на 15 октомври, когато католиците почитат Св. Тереза Авилска.

Тереза - Име на католическа светица

Тешан - съкратено от Утешан

Тешко - съкратено от Утешан

Тешо - съкратено от Утешан

Тея - Теа или Тея - Буквално преведено, означава "богиня, върховно женско божество". Името е аналог на мъжкото Тео.

Тея - Богиня

Тиана - разновидност на Тяна

Тилко - видоизменено от Стоил

Тилчо - видоизменено от Стоил

Тильо - видоизменено от Стоил

Тимотей - Имен ден празнуват на 22 Януари (Св.ап. Тимотей).

Тимофей - Имен ден празнуват на 22 Януари (Св.ап. Тимотей).

Тинита -

Тинка - съкратено от Христина, Латинка, Катерина и др. Имен ден празнуват на 18 Януари или на 24 ноември.

Тинко - далечно видоизменение от Христо

Тинкул - далечно видоизменение от Христо

Тино - далечно видоизменение от Христо

Тинтява - от билката "тинтява"

Тифани - божие проявление

Тифания -

Тиха - от "тих"

Тихан - от "тих"

Тихин - от "тих"

Тихо - от "тих"

Тихол - от "тих"

Тихомир - "да бъде тих и мирен". Името Тихомир е българско и излиза от думуте "тих" и "мир". Получено е по модела на Станимир, Бранимир и така докато се достигне до Тихомир. Празнува винаги на 4 януари.

Тихомир - Тишина и мир

Тихомира - "да бъде тих и мирен". празнува на 4 януари.

Тихомирка - "да бъде тих и мирен". Празнува имен ден на 4 януари.

Тихула - от "тих"

Тишан - разновидност на Тихо, Тиха

Тишин - разновидност на Тихо, Тиха

Тишка - разновидност на Тихо, Тиха

Тишко - разновидност на Тихо, Тиха

Тишо - разновидност на Тихо, Тиха

Тияна -

Тоана - разновидност на Тона

Тодор - грц. "божи дар"

Тодора - грц. "божи дар"

Тодоран - разновидност на Тодор

Тодорин - разновидност на Тодор

Тодорина - разновидност на Тодор

Тодоринка - Разновидност на Тодор

Тодорица - разновидност на Тодор

Тодорка - божи дар

Тодорка - Женска форма на Божидар

Толя -

Тома - евр. "близнак"

Томан - разновидност на Тома

Томана - разновидност на Тома

Томелия - разновидност на Тома

Томин - разновидност на Тома

Томина - разновидност на Тома

Томислав -

Тона - съкратено от Антон

Тони - видоизменено от Антон

Тоника - произлиза от Тони, празнува на Антонов ден

Тонка - съкратено от Антон

Тонка - Съкратено от Стоянка

Тонко - съкратено от Антон

Тончо - съкратено от Антон. Имен ден празнуват на 17 Януари (Антоновден).

Тоньо - съкратено от Антон

Тоня - Имен ден празнуват на 17 Януари (Антоновден).

Тотка - божи дар

Тотьо - от Тотко, Тотка

Тотю -

Тошка - съкратено от Тодора

Тошко -

Тошо -

Трайко - "да трае, да живее"

Трайо - "да трае, да живее"

Трайчо - "да трае, да живее"

Трандафил - от цветето "трендафил" (трендафил)

Трандо - съкратено от Трандафил

Трандьо - съкратено от Трандафил

Траян - разновидност на Трайко

Траяна - разновидност на Трайко. Има имен ден на Татянин ден - 12 януари

Траянка - разновидност на Трайко

Требел - старинно име "трябва ни" или "да е потребен, да има нужда от него"

Трена - съкратено от Трендафил

Тренда - съкратено от Трендафил

Трендафил - от цветето "трендафил" (трендафил)

Трендафила - от цветето "трендафил" (трендафил)

Тренка - съкратено от Трендафил

Тренко - съкратено от Трендафил

Тренчо - съкратено от Трендафил

трепка - от глагола трепка

Трифон - грц. "веселяк", "разкошен"

Тройо - видоизменено от Троян

Трошан - видоизменено от Троян

Трошо - видоизменено от Троян

Троян - от диал. "троян" (трети близнак) или пожелателно "всичко да му строи и множи"

Трояна - от диал. "троян" (трети близнак) или пожелателно "всичко да му строи и множи"

Троянка - от диал. "троян" (трети близнак) или пожелателно "всичко да му строи и множи"

Тръна - "да бъде жизнен като трънето" или от цветето "тръндафил"

Трънка - "да бъде жизнен като трънето" или от цветето "тръндафил"

Трънко - "да бъде жизнен като трънето" или от цветето "тръндафил"

Трънчо - "да бъде жизнен като трънето" или от цветето "тръндафил"

Тръньо - "да бъде жизнен като трънето" или от цветето "тръндафил"

Тряна -

Тулешко - "да бъде затулен, запазен от злото"

Тульо - "да бъде затулен, запазен от злото"

Тунчо -

Тъжана - от думата "тъжна"

Търна - разновидност на Тръна, Тръньо

Търньо - разновидност на Тръна, Тръньо

Търса - "търся ново име и ново щастие" (така кръщавали, когато детската смъртност е била голяма)

Търсан - "търся ново име и ново щастие" (така кръщавали, когато детската смъртност е била голяма)

Търсина - "търся ново име и ново щастие" (така кръщавали, когато детската смъртност е била голяма)

Тяна - съкратено от Стоян, Стоянка

Тянка - съкратено от Стоян, Стоянка

Тянко - съкратено от Стоян, Стоянка

Добавяне на име

Ако не можете да намерите Вашето име в този сайт, забелязали сте неточности в значение на името Тянко или искате да добавите допълнителна информация, моля попълнете следните полета.

Кликнете на буква за да намерите името, което търсите:
 1. А
 2. Б
 3. В
 4. Г
 5. Д
 6. Е
 7. Ж
 8. З
 9. И
 10. Й
 11. К
 12. Л
 13. М
 14. Н
 15. О
 16. П
 17. Р
 18. С
 19. Т
 20. У
 21. Ф
 22. Х
 23. Ц
 24. Ч
 25. Ш
 26. Щ
 27. Ъ
 28. Ю
 29. Я