Български именник

Търна - значение, произход и имен ден

разновидност на Тръна, Тръньо