Български именник

Български имена започващи с буквата "Я"

Ябла
Яблан
Яблана
Яблена
Ябленка
Ябленко
Ябълка
Явор
Явора
Яворка
Ягода
Ягодина
Ягодинка
Яким
Яко
Якул
Яна
Янаки
Янда
Янета
Яни
Яник
Яника
Янина
Янис
Янислав
Янислав
Янислава
Янита
Яница
Янка
Янко
Янкул
Янора
Янулка
Януш
Янцислав
Янчо
Яньо
Ярко
Ярослав
Ясен
Ясена
Ясенка
Ясмина
Ясна
Ястреб
Ячо

Добавяне на име

Ако не можете да намерите Вашето име в този сайт, забелязали сте неточности в значение на името Ячо или искате да добавите допълнителна информация, моля попълнете следните полета.