Български именник

Яблена - значение, произход и имен ден

от "яблен" , "яблан" (вид горско дърво). Името също е разновидност на имената Аблена и Абленко