Български именник

Ясна - значение, произход и имен ден

от "ясен" (светъл) или от дървото "ясен"