Български именник

Яко - значение, произход и имен ден

"да бъде як, силен"