Български именник

Янда - значение, произход и имен ден

далечно видоизменено от Иван