Български именник

Тана - значение, произход и имен ден

видоизменено от Атанас, Станьо или друго подобно име