Български именник

трепка - значение, произход и имен ден

от глагола трепка