Български именник

Темпъл - значение, произход и имен ден

от англ. "храм"