Български именник

Танко - значение, произход и имен ден

видоизменено от Атанас, Станьо или друго подобно име