Български именник

Тройо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Троян