Български именник

Тея - значение, произход и имен ден

Теа или Тея - Буквално преведено, означава "богиня, върховно женско божество". Името е аналог на мъжкото Тео.