Български именник

Тенка - значение, произход и имен ден

видоизменено от Стоян (Стоен) или от Стефан