Български именник

Алгара - значение, произход и имен ден

От старобългарски - искана, желана. Дъщеря на цар Борис I.