Български именник

Апостол - значение, произход и имен ден

пратеник (гръцки). Апостол празнува имен ден на 30 юни: Събор на 12 апостоли


Известни българи с име Апостол

Снимка на Апостол Карамитев - актьор, режисьорАпостол Карамитевактьор, режисьор

Апостол празнува имен ден на

30 Юни - Събор на 12 апостоли