Български именник

Архангел - значение, произход и имен ден

Архангелът е митично същество, най-често смятано за дух и намиращо се в християнските вярвания по-високо от ангелите в небесната йерархия. В християнските вярвания и в Библията са изброени шест архангела, това са: Гавраил, Рафаил, Михаил и Уриил
Думата е с гръцки произход, от αρχος (archos) - идващ пръв, предвождащ и άγ-γελος (ag-gelos) - вестител, посланик. Това са главните, най-висшите ангели в тристепенната скала на ангелската йерархия. В каноническата литература се споменава за двама архангели - архангел Михаил - архистратег на безплътните небесни сили и Гавраил - пазител на Божествените крепости и вестител на Божиите тайни. В неканоническата литература се срещат имената на още шест архангела. Частицата "ил" в края на имената се превежда като "Бог, божественост".
Архангел е също един от деветте Ангелски рангове. (втори от 3 сфера)


Архангел празнува имен ден на

08 Ноември - Свети Рангел (архангел Михаил) - Архангеловден