Български именник

Арина - значение, произход и имен ден

Вероятно е разновидност на Ярина (старинно име, производно от прилагателното ярък "светъл, ослепителен")