Български именник

Алека - значение, произход и имен ден

видоизменено от Александър или от Алекси